MENY
Eskilstuna kommun

Servicemät­ning av kommu­nernas myndig­hetsut­övning

Företagarna i Eskilstuna blir allt mer nöjda med kommunens service och myndighets­utövning och ger kommunen ett högt betyg och bäst resultat hittills i SKL:s service­mätning av företagsklimatet 2015.

Eskilstuna kommun får bäst resultat inom miljö- och hälsoskydd samt bygglov i årets servicemätning som genomförs vartannat år av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Miljö- och hälsoskydd är det område som står för den största förbättringen sedan ett systematiskt förbättringsområde införts inom verksamheterna. Markupplåtelser har tappat mest i omdöme sedan förra mätningen. Totalt rankas Eskilstuna på plats 51 av de 193 deltagande kommunerna, en höjning med sex placeringar där Eskilstuna även får en bra placering jämfört med andra större kommuner. Av 68 kommuner med fler än 40 000 invånare rankas Eskilstuna på sjunde plats. Eskilstunas samlade service får NKI 72, ett högt betyg och bäst resultatet hittills och en förbättring sedan förra mätningen då Eskilstunas NKI var 70. Målet är att nå ett NKI på 75.

Ett av kommunens näringspolitiska mål är att erbjuda näringslivet en god grundläggande service. God kvalitet och hög service i myndighetsutövning är särskilt centralt för att skapa goda relationer mellan företag och kommuner.

SKL:s servicemätning av hur nöjda företagarna är med kommunernas service och myndighetsutövning har gjorts 2011, 2013 och nu 2015. Mätningen fångar upp synpunkter och identifierar möjliga förbättringsområden och avser avslutade företagsärenden under förra året inom fem myndighetsområden; brandtillsyn, bygglov, markupplåtelser, miljö-och hälsoskydd samt serveringstillstånd. Inom dessa områden har företagen fått bedöma kommunernas service utifrån sex olika servicefaktorer; bemötande, effektivitet, tillgänglighet, information, kompetens och rättssäkerhet.

Eskilstunas NKI per myndighetsområde redovisas nedan. Resultat från förra mätningen anges inom parentes.

Brandtillsyn 77 (81)
Bygglov 76 (74)
Markupplåtelser 65 (74)
Miljö- och hälsoskydd 68 (65)
Serveringstillstånd 77 (79) 

Total ranking: plats 51 av 193 kommuner (57)
Ranking större kommuner (fler än 40 000 invånare) med högst NKI-värde: plats 7 av 68 kommuner.

(NKI=Nöjd-kund-index)

SKLs öppna jämförelser Företagsklimat 2015.
SKLs öppna jämförelser Företagsklimat 2013.

SBA, Stockholm Business Alliance, gör samma mätning för sina medlemmar.
SBAs servicemätning 2015.
SBAs servicemätning 2013.

Eskilstuna kommun får ett högt betyg och bäst resultat hittills i SKL:s servicemätning 2015 av företagsklimatet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-torsdag 07.45-16.30
Fredag 07.45-16.00

Besökstid Torshälla
Måndag-fredag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00
Lunchstängt 12.00-13.00

Telefontid
Måndag-fredag 07.30-17.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Östra Torget, Brogatan 13, Torshälla