MENY
Eskilstuna kommun

SCB:s med­borgar­­under­sök­ning 2018

SCB:s medborgarundersökning visar att Eskilstunas invånare är nöjda med kommunens verksamheter. Möjligheterna att ha inflytande på kommunala beslut och verksamheter har ökat.

SCB:s medborgarundersökning är en attitydundersökning som genomförs varje höst och visar hur invånarna ser på sin kommun. Resultaten har förbättrats över tid och skillnaden mellan kvinnor och män minskar.

Området Nöjd-Medborgar-Index (NMI) visar att invånarna är nöjda med kommunens olika verksamheter. Förtroende är fortsatt högt för miljöarbete, likaså för räddningstjänst, vatten och avlopp, renhållning och sophämtning, kultur, idrotts- och motionsanläggningar. Områden där det behövs fler insatser och förbättringar är äldreomsorgen och stöd till utsatta personer.

– Att invånare är nöjda med våra verksamheter är oerhört viktig återkoppling till våra medarbetare. Vi vill att våra invånare kan lita på att få bra välfärdstjänster och service och att vi tillsammans fortsätter att bygga och utveckla vårt Eskilstuna, säger Pär Eriksson, kommundirektör.

Inflytande på kommunala beslut och verksamheter

Nöjd-Inflytande-Index (NII) med frågor om medborgarnas inflytande på kommunala beslut och verksamheter har förbättrats och är i nivå med kommunens mål. Invånarna är nöjda med möjligheten till information och kontakt men däremot ligger index något lägre när det gäller förtroende och möjligheten att påverka. Eskilstuna kommun vill förbättra invånarnas möjlighet till inflytande bland annat genom att ha medborgardialoger i frågor och inför beslut som har stor betydelse för invånarna.

Eskilstuna som plats att bo och leva på

Området Nöjd-Region-Index visar invånarnas nöjdhet med Eskilstuna som en plats att bo och leva på. Där får Eskilstuna godkänt. Utbildningsmöjligheter, kommunikationer och kommersiellt utbud sticker ut i positiv bemärkelse medan resultatet för hur invånare upplever tryggheten kan förbättras. Invånarna ska kunna känna sig trygga när de vistas utomhus på kvällar och nätter och inte behöva vara rädda och oroliga för att utsättas för brott utanför hemmet.

– Alla behöver få känna sig trygga på våra gator och torg. Det är ett prioriterat område som vi arbetar aktivt med. Undersökningen stödjer de politiska satsningar vi gör för att öka tryggheten bland annat i våra stadsdelar, säger Jimmy Jansson, kommunstyrelsens ordförande.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes mellan 7 september och 5 november. Enkäten skickades ut till 1600 slumpmässigt utvalda invånare i åldrarna 18–84 år. Svarsfrekvensen var 36 procent. Resultatet delas upp i tre områden:

  1. Invånarnas upplevelse om kommunen som en plats att bo och leva på (Nöjd-Region-Index, NRI). Resultatet för 2018 blev 53, (kvinnor 56, män 49).
  2. Invånarnas upplevelse av kommunens olika verksamheter (Nöjd-Medborgar-Index, NMI). Resultat för 2018 blev 56, (kvinnor 56, män 49). Målnivån 56 för 2018 uppfylldes.
  3. Invånarnas upplevelse av inflytande på kommunala beslut (Nöjd-Inflytande-Index, NII). Resultat 43, (kvinnor 44, män 41). Målnivån 43 för 2018 uppfylldes.

Hur används resultatet?

Resultatet publiceras här i mitten av december. Du kan också ta del av resultat från tidigare undersökningar på den här sidan. Eskilstuna kommun har låtit göra undersökningen i flera år och svaren använder vi i vårt arbete för att utveckla kommunens service och tjänster på olika sätt. Svaren ger en fingervisning om vad vi gör bra och inom vilka områden vi behöver bli bättre.

Påverka på andra sätt

Kommunen jobbar också på olika sätt med att förbättra möjligheten till inflytande och påverkan. Du vet väl att du kan påverka på många olika sätt? Du kan lämna synpunkter och förslag på webben eller ställa frågor på Facebook till exempel. Läs mer här. länk till annan webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-torsdag 07.45-16.30
Fredag 07.45-16.00

Besökstid Torshälla
Måndag-fredag 10.00-16.00
Lunchstängt 12.00-13.00

Telefontid
Måndag-fredag 07.30-17.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Kvarnen, Storgatan 26, Torshälla

Anne Levirinne
Kommunstrateg kvalitet