MENY
Eskilstuna kommun

SCB:s med­borgar­­under­sök­ning 2017

Under hösten 2017 genom­för SCB och Eskilstuna kommun en med­borgar­undersökning.

2 200 invånare har slumpvis valts ut att medverka. Vi vill ta reda på vad invånare tycker om kommunens service, tjänster och bemötande. Ditt svar är värdefullt.

Om du är en av de som slumpvis valts ut ur befolk­­nings­­regist­ret och fått enkäten hem i din brevlåda blir vi väldigt glada om du tar dig tid att svara. Deltagandet är frivilligt men din med­verkan är mycket betydelsefull i kommunens förbättringsarbete.

Har du tillgång till internet går det att genom­föra enkäten på webben, där den även finns på engelska, finska och spanska. Tillhör du de som inte fått enkäten är du alltid välkommen att framföra dina synpunkter till kommunens syn­punkts­han­tering Säg vad du tyckerlänk till annan webbplats.

Vilka frågor består under­sök­ningen av?

Vi vill ta reda på vad du tycker om Eskilstuna. Frågorna handlar om:

  • Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på?
  • Vad du tycker om kommunens service och tjänster såsom skola, äldreomsorg, gator och vatten?
  • Hur ser du på din möjlighet att påverka?

Hur används resultatet?

Resultatet publiceras här i mitten av december. Du kan också ta del av resultat från tidigare undersökningar på den här sidan. Eskilstuna kommun har låtit göra undersökningen i flera år och svaren använder vi i vårt arbete för att utveckla kommunens service och tjänster på olika sätt. Svaren ger en fingervisning om vad vi gör bra och inom vilka områden vi behöver bli bättre.

2016 års undersökning i korthet

Den förra medborgar­­undersök­ningen som gjordes 2016 visade att eskilstunaborna har högt förtroende för kommunens verksamheter. Bemötande, tillgänglighet och miljöarbete har förbättrats mest jämfört med tidigare undersökningar. Däremot upplever invånarna att tillgången på bostäder, trygghet och möjligheten till inflytande och påverkan kan bli bättre. Det är exempel på områden som kommunen också jobbar med att förbättra. Bostadsfrågan har hög prioritet för att skapa förutsättningar för byggnation. Många bostadsbyggnationer är igång, både genom Kommunfastigheter och genom privata initiativ. Mellan augusti 2016 och juli 2017 gavs startbesked för 490 nya bostäder.

Flera insatser har också gjorts för att öka tryggheten, inte minst genom Trygga Eskilstuna och Trygga Torshälla. Ett samverkansavtal har slutits mellan kommunen och polisen om både brottsförebyggande och trygghetsskapande aktiviteter. Kommunens satsning på sommarlovsaktiviteter tillsammans med föreningslivet är ett exempel i det trygghetsförebyggande arbetet.

2016 års resultat i sin helhet kan du läsa här som pdf.

Påverka på andra sätt

Kommunen jobbar också på olika sätt med att förbättra möjligheten till inflytande och påverkan. Du vet väl att du kan påverka på många olika sätt? Du kan lämna synpunkter och förslag på webben eller ställa frågor på Facebook till exempel. Läs mer här. länk till annan webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter.

Öppettider

Besök vardagar 08.00-17.00
- dag innan röd dag 08.00-16.00

Telefonin vardagar 07.30-17.00
- dag innan röd dag 07.30-16.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Östra Torget, Brogatan 13, Torshälla

Anne Levirinne
Kommunstrateg kvalitet