MENY
Eskilstuna kommun

Kolla läget - tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning trädde i kraft i Sverige 2009. Ansvaret för implementeringen av konventionen ligger på hela det offentliga Sverige, det vill säga både staten, landsting och kommuner.

Myndigheten för delaktighet (dåvarande Handisam) fick 2011 i uppdrag att ta fram ett förslag till ett frivilligt uppföljningssystem för kommuner och landsting. Förslaget som lämnades under 2012 resulterade i ett uppdrag till Handisam att genomföra förslaget.

Uppföljningen följer de politikområden som satts upp i den nationella strategin för genomförande av funktionshinderspolitiken och som har bäring på lokal nivå. Uppföljning är inget ändamål i sig. Meningen med uppföljningen är att den ska hjälpa till att driva på utvecklingen framåt och skapa möjlighet för kommuner att se hur andra arbetar. Genom att både identifiera framgångsrika metoder och utvecklingsmöjligheter i kommunernas arbete skapas underlag för utveckling framåt.

I samband med att funktionshinderspolitiken 2011-2016 avslutas vid årsskiftet kommer Myndigheten för delaktighet att utveckla kommunuppföljningen inför 2017.

Myndigheten för delaktighetlänk till annan webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-torsdag 07.45-16.30
Fredag 07.45-16.00

Besökstid Torshälla
Måndag-fredag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Telefontid
Måndag-fredag 07.30-17.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Östra Torget, Brogatan 13, Torshälla