MENY
Eskilstuna kommun

Globala stadstrender

Hur blir städer attraktiva i framtiden? Vilka är framgångsfaktorerna? Det har konsultföretaget Tyréns visat i ett globalt forsknings- och utvecklingsprojekt kallat Stadstrender.

Med det som utgångspunkt har Tyréns också gjort ett stadsutvecklingsprogram för Eskilstuna på uppdrag av Eskilstuna kommun. Det handlar om att kartlägga Eskilstunas nuläge och önskade läge mot bakgrund av resultaten i Stadstrender liksom att identifiera Eskilstunas framgångsfaktorer.

Framgångsrika städer kännetecknas av fyra gemensamma framgångsfaktorer: mångfald, hållbar utveckling, samverkan och själ.

Eskilstunavy

Globala stadstrender 2011

 I Eskilstunas analys kartläggs nuläget, insamlad statistik, kommunens egna och andra offentliga rapporter, personliga intervjuer samt en fysisk inventering. Kartläggningen utmynnar i prioriteringsmatriser för fokusområdena: trafik, fysisk planering, stadskärnan och handel, turism och kultur, ekonomi och demografi, offentliga åtaganden, fastigheter samt klimat och miljö.

Sammanfattning

Nulägesanalysen är sammanfattad i ett antal övergripande styrkor och utvecklingsbara områden för Eskilstuna. Dessutom presenteras åtgärdsförslagen som exempel på hur stadsutvecklingen kan drivas framåt med Eskilstunas vision om den stolta Fristaden i sikte.

Globala förebilder kan bli del i Eskilstunas stadsutveckling. Läs mer om Eskilstunas nuläge och framgångsfaktorer.

17584

30125

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-torsdag 07.45-16.30
Fredag 07.45-16.00

Besökstid Torshälla
Måndag-fredag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Telefontid
Måndag-fredag 07.30-17.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Östra Torget, Brogatan 13, Torshälla