MENY
Eskilstuna kommun

Eskilstunabarometern - lokal företagsenkät

Eskilstunabarometern är en lokal företagsenkät som genomförs i samverkan mellan de lokala näringslivsorganisationerna, Mälardalens högskola och Eskilstuna kommun. Målgruppen är företag i Eskilstuna kommunen med 2-49 sysselsatta.

Bild på rapporten Eskilstunabarometern.

Enkäten har genomförts två gånger: År 2006 och i augusti 2009. Huvudsyftet med enkäten är att få ett verktyg i arbetet med näringslivs- och tillväxtfrågor. Enkäten är ett sätt att på bred front fånga in företagens egna tankar och synpunkter kring framtid, tillväxtstrategier, tillväxthinder och behov av stödinsatser. 

Eskilstunabarometern är ett komplement till andra företagsenkäter som genomförs på marknaden, exempelvis av Svenskt Näringsliv.

Eskilstunabarometern 2009

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter.

Öppettider

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Besök måndag-torsdag 07.45-16.30
Fredag 07.45-16.00
Dag innan röd dag 07.45-13.00

Östra Torget, Brogatan 13, Torshälla
Besök måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00
Dag innan röd dag 08.00-13.00

Telefonin vardagar 07.30-17.00
- dag innan röd dag 07.30-13.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Östra Torget, Brogatan 13, Torshälla