MENY
Eskilstuna kommun

Servicedeklaration - Vård- och omsorgsboende

Vård- och omsorgsboende är en boendeform som är anpassad för dig med stort behov av vård och omsorg dygnet runt. Här bor du i egen lägenhet eller i eget rum med dina egna möbler och det finns tillgång till personal dygnet runt, för stöd och hjälp med det du inte klarar själv.

Du betalar hyra alternativt boavgift för bostaden och avgift för vård, omsorg och mat. Hur mycket du betalar beror på din inkomst. Mer information om vård- och omsorgsboende finns på kommunens hemsida eskilstuna.se > Omsorg och hjälp.

För att bo på ett vård- och omsorgsboende behöver du ett biståndsbeslut från kommunens biståndshandläggare. Du kan beviljas vård- och omsorgsboende när behovet av tillsyn, omvårdnad eller krav på trygg­het och säkerhet inte längre kan tillgodoses i ditt hem. För att ansöka om boende vänder du dig till kommunens bistånds­handläggare som du når via Eskilstuna kommuns växel på telefonnummer 016-710 10 00.

Vi lovar att:

 • erbjuda dig ett välkomst­samtal i samband med inflyttningen. Där får du berätta om vad som är viktigt för dig och vi informerar bland annat om boendet och om det är något som du behöver tänka på. Dina anhöriga är välkomna att delta om du så önskar
 • erbjuda dig en kontaktpersonal som har ett särskilt ansvar för att hålla kontakt med dig och bidra till din trygghet
 • inom två veckor upprätta en genomförandeplan, tillsam­mans med dig, som beskriver hur vi ska hjälpa dig och där vi så långt som möjligt tar hänsyn till hur och när du vill ha hjälpen utförd
 • bemöta dig med respekt och värdighet
 • hantera dina personuppgifter på ett säkert sätt och att all personal omfattas av tystnadsplikt
 • all personal har namnskylt
 • erbjuda dig en varierad, vällagad och näringsrik mat som tillagats lokalt
 • erbjuda minst två gemen­samma aktiviteter per vecka t.ex. tidningsläsning, sång och musik, gymnastik, frågesport
 • erbjuda dig möjlighet till promenad minst två gånger i veckan

Vi förväntar oss att du:

 • Lämnar telefonnummer till de närstående som du vill att per­sonalen ska ha kontakt med
 • Betalar för boendet och hjäl­pen. Hur mycket du betalar beror på storleken på din årsinkomst som vi därför kommer att fråga dig om
 • Berättar för oss det du anser är viktigt att veta om dig, för att vi ska kunna ge dig en god vård och omsorg

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-torsdag 07.45-16.30
Fredag 07.45-16.00

Besökstid Torshälla
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Telefontid
Måndag-fredag 07.30-17.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Östra Torget, Brogatan 13, Torshälla