MENY
Eskilstuna kommun

Servicedeklaration - Vård- och omsorgsboende

Vård- och omsorgsboende är en boendeform som är anpassad för dig med stort behov av vård och omsorg dygnet runt. Här bor du i egen lägenhet eller i eget rum med dina egna möbler, här finns trygghetslarm och tillgång till personal dygnet runt för stöd och hjälp med det du inte klarar själv.

Det finns också sjuksköterska, sjukgymnast/fysioterapeut, arbetsterapeut och omvårdnadspersonal som kan stödja dig med hälso- och sjukvårdsinsatser vid behov.

För att bo på ett vård- och omsorgsboende behöver du ett biståndsbeslut från kommunens biståndshandläggare. Du kan beviljas vård- och omsorgsboende när behovet av tillsyn, omvårdnad eller krav på trygghet och säkerhet inte längre kan tillgodoses i ditt hem. För att ansöka om boende vänder du dig till kommunens bistånds- handläggare som du når via Eskilstuna kommuns växel på telefonnummer, 016-710 10 00.

Du betalar hyra alternativt boavgift för bostaden och avgift för omvårdnad och mat. Hur mycket du betalar beror på din inkomst.

Sjukvården är avgiftsfri, läkemedel bekostar du själv samt att landstinget tar ut en egenavgift för vissa hjälpmedel.

Mer information om vård- och omsorgsboende finns på kommunens hemsida eskilstuna.se > Omsorg och stöd.

Vi lovar att:

  • Erbjuda dig ett välkomstsamtal i samband med inflyttningen. Då berättar du för oss vad som är viktigt för dig och vad du behöver för att trivas. Under samtalet ger vi dig information om boendet och vår verksamhet, självklart ställer du frågor om det är något du undrar över. Dina anhöriga är välkomna att delta, om du så önskar
  • Erbjuda dig en kontaktpersonal, som är särskilt utsedd för att bidra till att både du och dina anhöriga ska känna trygghet i boendet
  • Upprätta en genomförandeplan tillsammans med dig inom två. Planen beskriver vad du kan utföra själv och vad du behöver stöd och hjälp med. Hur och när du önskar stöd och hjälp beskrivs också, och tillgodoses så långt det är möjligt. Din genomförandeplan följs upp vid förändringar eller var sjätte månad, och vår önskan är att du ska kunna vara så aktiv och delaktig som möjligt och fortsätta leva det liv som du är van vid
  • Uppmuntra dig, att bibehålla intressen och aktiviteter som du mår bra av. På boendet erbjuds du sysselsättning och aktiviteter och vi uppmuntrar också till utevistelse.
  • Vårt arbete utgår från den Nationella värdegrunden, dina personuppgifter hanteras på ett säkert sätt och alla medarbetare omfattas av tystnadsplikt

För att kunna utföra god och säker vård och omsorg, vill vi att:

  • Du berättar vad du tycker det är viktigt för oss att veta om dig och att du också vill bidra med den information vi behöver, för att kunna ge dig bra omvårdnad
  • Du ger oss tillåtelse, att göra anpassningar av din lägenhet/ditt rum när arbetsmiljö-förhållanden så kräver, för att kunna utföra omvårdnaden om dig på bästa sätt

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-fredag 07.30-16.00


Besökstid Torshälla
Stängt


Telefontid
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Dag före röd dag och klämdag 08.00-13.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Kvarnen, Storgatan 26, Torshälla