MENY
Eskilstuna kommun

Servicedeklaration - Miljökontoret

Miljökontoret bedriver tillsyn och prövar tillstånd inom sina ansvarsområden hälsoskydd, livsmedel, miljöskydd och miljöövervakning. Det är hos oss du ansöker om tillstånd för livsmedelsanläggningar, miljöfarliga verksamheter o.s.v. Du kan även vända dig till oss med klagomål på t.ex. restauranger och störningar i din närmiljö. Ansökningar handlägger vi så enkelt, snabbt och billigt som möjligt. Genom att lämna in komplett ifyllda blanketter med ev. bilagor som behövs kan handläggningen bli effektivare och snabbare.

Vi lovar att

 • du alltid under kontorstid, vardagar klockan 10.00–12.00 och 13.30–
  16.00 kan nå någon på kontoret eller på telefon 016-710 10 00.
 • brådskande ärenden som till exempel matförgiftning eller akuta gaseller kemikalieutsläpp, utreds omgående
 • du alltid kan vända dig till oss med klagomål kring bemötande, handläggning
  etcetera.

Tänk på att

 • du lämnar de uppgifter och handlingar som behövs för en snabb och
  rationell handläggning av ditt ärende
 • rapporter och övriga ritningar och handlingar ska upprättas av dig eller
  av någon som du anlitar – eftersom miljöavdelningen som myndighet
  inte både får utföra ett arbete och sedan granska det i efterhand.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-torsdag 07.45-16.30
Fredag 07.45-16.00

Besökstid Torshälla
Måndag-fredag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Telefontid
Måndag-fredag 07.30-17.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Östra Torget, Brogatan 13, Torshälla