MENY
Eskilstuna kommun

Servicedeklaration - Korttidsvistelse

Korttidsvistelse kan beviljas som stöd vid sviktande hälsotillstånd, efter sjukhusvistelse och som avlösning i omvårdnadsarbetet för anhöriga. Korttidsvistelsen kan vara tillfällig eller regelbundet återkommande.

Under din vistelse på korttidsplats har du tillgång till personal dygnet runt för stöd och hjälp med det du inte klarar själv. Här finns också sjuksköterska, sjukgymnast/fysioterapeut, arbetsterapeut och omvårdnadspersonal som kan stödja dig med hälso- och sjukvårdsinsatser vid behov.

Du betalar avgift för omsorg och måltider när du vistas på en korttidsplats. Hur mycket du betalar beror på din inkomst. Mer information om korttidsvistelse finns på kommunens hemsida eskilstuna.se under rubriken Omsorg och stöd.

För att ges möjlighet att vistas på korttidsplats behöver du ett biståndsbeslut. För att ansöka om detta vänder du dig till kommunens biståndshandläggare som du når via Eskilstuna kommuns växel på telefonnummer 016-710 10 00.

Vi lovar att:

  • Erbjuda dig ett välkomstsamtal i samband med korttidsvistelsen. Då berättar du för oss vad som är viktigt för dig och vad du behöver för att trivas. Under samtalet ger vi dig information om vår korttidsverksamhet och självklart ställer du frågor om det är något du undrar över. Dina anhöriga är välkomna att delta om du så önskar
  • Erbjuda dig en kontaktpersonal, som är särskilt utsedd för att bidra till att både du och dina anhöriga ska känna trygghet under din korttidsvistelse
  • Upprätta en genomförandeplan tillsammans med dig inom två. Planen beskriver vad du kan utföra själv och vad du behöver stöd och hjälp med. Hur och när du önskar stöd och hjälp beskrivs också, och tillgodoses så långt det är möjligt. Din genomförandeplan följs upp vid förändringar eller var sjätte månad, och vår önskan är att du ska kunna vara så aktiv och delaktig som möjligt och fortsätta leva det liv som du är van vid
  • Du under korttidsvistelsen erbjuds sysselsättning och aktiviteter och vi uppmuntrar också till utevistelse
  • Hantera dina personuppgifter på ett säkert sätt och att all personal omfattas av tystnadsplikt
  • All personal bär namnskylt

För att kunna utföra god och säker vård och omsorg vill vi att:

  • Du berättar vad du tycker är viktigt för oss att veta om dig och att du också vill bidra med den information vi behöver, för att kunna ge dig bra omvårdnad
  • Du meddelar så snart som möjligt, om du inte kan komma till korttidsplatsen som planerat

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-fredag 07.30-16.00


Besökstid Torshälla
Stängt


Telefontid
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Dag före röd dag och klämdag 08.00-13.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Kvarnen, Storgatan 26, Torshälla