MENY
Eskilstuna kommun

Servicedeklaration - Hemtjänst

Du som på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning behöver stöd i ditt hem kan beviljas hemtjänst

Det kan exempelvis innebära att få stöd med

 • inköp, städning och tvätt
 • personlig omvårdnad
 • matleverans
 • ledsagning

Omvårdnadspersonal inom hemtjänst utför även hälso-och sjukvårdsinsatser, på upp- drag av bland andra kommunens distriktssköterska.

I flera hemtjänstområden finns träffpunkter, där erbjuds möjlighet att delta i social samvaro. I vissa av träffpunkterna finns också matlag, där man äter tillsammans.

Du betalar avgift för måltider och omsorgsinsatser. Hur mycket du betalar beror på din inkomst.

Mer information om hemtjänst finns på kommunens hemsida eskilstuna.se under rubriken Omsorg och stöd.

För att få hemtjänst behöver du ett biståndsbeslut. Du har möjlighet att ansöka om detta hos kommunens biståndshandläggare som du når via Eskilstuna kommuns växel 016-710 10 00.

Vi lovar att:

 • Erbjuda dig ett inledningssamtal, i samband med att stödet påbörjas.Då berättar du för oss vad som är viktigt för dig, och under samtalet ger vi dig information om hemtjänsten och vår övriga verksamhet och självklart ställer du frågor om det är något du undrar över.Dina anhöriga är välkomna att delta om du så önskar
 • Erbjuda dig en kontaktpersonal som är särskilt utsedd för att hålla kontakt med dig och bidra till att både du och dina anhöriga ska känna trygghet
 • Upprätta en genomförandeplan tillsammans med dig inom två veckor. Planen beskriver vad du kan utföra själv och vad du behöver stöd med. Hur och när du önskar stöd beskrivs och tillgodoses så långt det är möjligt.Din genomförandeplan följs upp vid förändringar eller var sjätte månad. Vår önskan är att du ska kunna vara så aktiv och delaktig som möjligt och fortsätta leva det liv som du är van vid
 • Hantera dina nycklar och personuppgifter på ett säkert sätt och att all personal omfattas av tystnadsplikt
 • All personal som arbetar inom hemtjänsten kan identifiera sig när de kommer hem till dig
 • Meddela dig i förväg om vi måste ändra tid för vårt besök eller är försenade med mer än 30 minuter
 • Du har möjlighet att tala in ett meddelande på telefonsvarare, om vi inte kan svara när du ringer
 • Du som deltar i ett matlag eller har matleverans, får varierad och näringsriktig mat som tillagats lokalt. Vardagar kan du välja mellan två lunchrätter

För att kunna utföra god och säker vård och omsorg, vill vi att:

 • Du är så delaktig du kan i de insatser du fått beviljat, då vi arbetar hälsofrämjande och rehabiliterande för att du ska kunna förbättra eller behålla dina förmågor.
 • Du ger oss tillåtelse, att göra anpassningar av ditt hem när arbetsmiljö- förhållanden så kräver, för att kunna utföra omvårdnaden om dig på bästa sätt
 • Du meddelar hemtjänstpersonalen om du vill ställa in ett planerat besök

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-fredag 07.30-16.00


Besökstid Torshälla
Stängt


Telefontid
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Dag före röd dag och klämdag 08.00-13.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Kvarnen, Storgatan 26, Torshälla