MENY
Eskilstuna kommun

Servicedeklaration - Gång- och cykelvägar i Torshälla

Torshälla stads förvaltning och stadsbyggnadsförvaltningen ansvarar för drift och underhåll av gång- och cykelvägar där kommunen är väghållare. Servicedeklarationen gäller för kommunal mark inom Eskilstuna kommun. Mycket av det praktiska arbetet utförs av entreprenörer. Se även servicedeklaration för gång- och cykelvägar i Eskilstuna.

Underhåll

Vi lovar att

 • sopa gång- och cykelvägar en gång per månad under perioden aprilnovember
  om det inte snöar.
 • påbörja snöröjning och halkbekämpning på gång- och cykelvägar då snötäcket
  är 3–4 cm. Snöröjningen är klar 10 timmar efter att det slutat snöa.
 • sandupptagning är genomförd den 14 april på gång- och cykelvägar som utgör huvudstråk. Huvudstråken binder ihop Torshällas centrala delar med dess ytterområden. Detta gäller under förutsättning att det inte snöar efter den 1 april och att det är plusgrader.
 • städa bort glaskross inom 24 timmar efter anmälan.
 • åtgärda hål i gång- och cykelvägar som utgör trafikfara inom 24 timmar efter anmälan.
 • åtgärda växter och träd som utgör en trafikfara inom 4 timmar efter anmälan.
 • klotter längs gång- och cykelvägar tas bort inom 48 timmar efter anmälan
  helgfri måndag-fredag när årstid och väderlek tillåter.

Tänk på att

 • den här servicedeklarationen endast gäller för gång- och cykelvägar som Eskilstuna kommun ansvarar för.
 • fastighetsägare har ansvar för att beskära växter och träd så att de inte växer ut över gång- och cykelvägar.
 • fastighetsägare har ansvar för att renhålla, snöröja och halkbekämpa gångbanor utanför fastigheten.

Vägmärken och hänvisningsskyltar

Vi lovar att

 • åtgärda skadade, vridna eller lutande vägmärken inom 24 timmar efter anmälan om det utgör trafikfara.
 • åtgärda felplacerade, skadade eller vridna vägmärke som inte utgör trafikfara inom 14 dagar efter anmälan.
 • vid planerat väg- eller byggarbete informera minst 1 vecka innan gång- och cykelvägen stängs av för trafik.

Belysning

Vi lovar att

 • inspektera och laga lampor, stolpar och armaturer fyra gånger per år. Kontrollerna sker i februari, maj, augusti och november.
 • laga skador på belysningsanläggning som innebär trafikfara eller elektriska fel omedelbart efter anmälan.
 • laga lampor som påverkar trafiksäkerheten inom 7 dagar efter anmälan.

Tänk på att

 • du kan felanmäla trasig belysning på Vattenfalls felanmälningscentral, dygnet runt, telefonnummer 016-710 71 00.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-fredag 07.30-16.00


Besökstid Torshälla
Stängt


Telefontid
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Dag före röd dag och klämdag 08.00-13.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Kvarnen, Storgatan 26, Torshälla