MENY
Eskilstuna kommun

Servicedeklaration - Ekonomiskt bistånd i Torshälla

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd inkluderat) kan du söka när du inte kan försörja dig på annat sätt. Det är en tillfällig hjälp och målet är att tillsammans med dig planera för hur du ska komma närmare en egen försörjning/bli självförsörjande.

För att utreda rätten till ekonomiskt bistånd behöver vi veta hur din situation ser ut gällande bland annat ekonomi, boende, arbete, hälsa och familjesituation. Du kommer att bli kallad till ett besök hos handläggare. Beslut fattas utifrån lagar, förordningar och de kommunala riktlinjerna. Du har rätt att överklaga beslut som rör dig och ta del av allt som skrivs om dig. Handläggningen omfattas av sekretess.

Information om ekonomiskt bistånd i ditt ärende kan du få av handläggare
på telefontid varje dag mellan 8.30–9.30. Ansökningsblanketter för ekonomiskt bistånd finns att hämta på Medborgarkontoret. Allmän information om ekonomiskt bistånd kan du få i ServiceCenter mellan 8.00–17.00.

Vi lovar att

 • du alltid kan nå en handläggare på telefontid
 • du kommer att bli kallad till ett första besök inom 14 dagar efter att ansökan inkommit
 • du får ett beslut på din kompletta ansökan inom 14 dagar med en tydlig motivering till det gynnande eller icke gynnande beslutet
 • vi kommer att lyssna på dig och utifrån dina resurser och behov
  vägleda och stötta dig så att du kan komma närmare en egen försörjning/
  bli självförsörjande.

Tänk på att

 • du måste lämna en komplett ansökan för att vi ska kunna göra en bedömning
 • du lämnar aktuell adress och telefonnummer, så att vi kan nå dig vid behov
 • du är skyldig att meddela alla förändringar i din situation som kan komma att påverka rätten till ekonomiskt bistånd
 • följa den uppgjorda planeringen enligt framarbetad arbetsplan. I annat fall kan din rätt till ekonomiskt bistånd påverkas, du är ansvarig för din situation.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-torsdag 07.45-16.30
Fredag 07.45-16.00

Besökstid Torshälla
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Telefontid
Måndag-fredag 07.30-17.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Östra Torget, Brogatan 13, Torshälla