MENY
Eskilstuna kommun

Servicedeklaration - Dagverksamhet

Dagverksamhet är till för dig som bor i eget boende och har en demenssjukdom. Syftet med verksamheten är att:

• ge stimulans och social gemenskap

• bevara gästernas förmågor

• ge avlastning och stöd för anhöriga

• underlätta att bo kvar i det egna hemmet

Du betalar en avgift för de måltider du äter i dagverksam­heten

Mer information om dagverk­samhet finns på kommunens hemsida www.eskilstuna.se under rubriken Omsorg och hjälp

För att vistas på dagverksamhet behöver du ett biståndsbeslut. Du har möjlighet att ansöka om detta hos kommunens bistånds­handläggare som du når via Eskilstuna kommuns växel på telefonnummer 016-710 10 00.

Vi lovar att:

  • erbjuda dig ett välkomst­samtal innan insatsen börjar. Där får du berätta om vad som är viktigt för dig och vi informerar om dagverksamheten och om det är något du behöver tänka på. Dina anhöriga är välkomna att delta om du så önskar
  • erbjuda dig en kontakt-personal som har ett särskilt ansvar för att hålla kontakt med dig och bidra till din trygghet
  • upprätta en genomförande­plan, tillsammans med dig, som utifrån dina intressen och behov beskriver ditt del­tagande i dagverksamheten
  • bemöta dig med respekt och värdighet
  • hantera dina personuppgifter på ett säkert sätt och att all personal omfattas av tystnads­plikt
  • all personal har namnskylt
  • uppmuntra och stödja dig att bland annat delta i aktiviteter och att fortsätta att göra det som du klarar självständigt
  • skapa en trivsam måltids-miljö. Tillsammans med dig och övriga gäster hjälpas åt med sysslorna kring måltiden

Vi förväntar oss:

  • Du behöver meddela dagverk­samhetens personal om du av någon anledning vill ställa in ett planerat besök
  • Vi arbetar för att du ska kun­na förbättra eller behålla dina förmågor. Därför önskar vi att du är så delaktig som du kan i våra aktiviteter och i det vi hjälper dig med.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-torsdag 07.45-16.30
Fredag 07.45-16.00

Besökstid Torshälla
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Telefontid
Måndag-fredag 07.30-17.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Östra Torget, Brogatan 13, Torshälla