MENY
Eskilstuna kommun

Servicedeklaration - Biståndskontoret omsorg om personer med funktionsnedsättning

Du som har funktionsnedsättning kan ansöka om stöd och hjälp hos vård- och omsorgsförvaltningen. Ansökan om stöd och hjälp görs hos biståndshandläggare som utreder dina behov och fattar beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Du kan läsa mera om biståndshandläggning på eskilstuna.se >Omsorg och hjälp > Funktionsnedsättning > psykisk ohälsa

De uppgifter du lämnar behandlas med sekretess. Utredningen som görs tillsammans med dig leder till ett beslut om bifall eller avslag till den ansökta insatsen. Du kan överklaga beslutet eller delar av det om du är missnöjd. Du har rätt att ta del av allt som skrivs om dig.

Det finns särskilda avgiftshandläggare på biståndskontoret. För att komma i kontakt med biståndshandläggare ringer du biståndskontoret, tfn 016-710 21 00 under telefontid 8.00- 12.00, 13.00-16.00 på vardagar. Du kan också vända dig till vår reception. Besöksadress: Fröslunda centrum.

Vi lovar att:

 • Du kan lämna meddelande via e-post: vf.bistand@eskilstuna.se. Du blir kontaktad senast vardagen efter
 • Du får inom tre dagar reda på vem som är din biståndshandläggare
 • Du erbjuds ett personligt möte med bistånds-handläggaren
 • Du är delaktig i den utredning som biståndshandläggaren gör för att kunna bedöma dina behov
 • Biståndshandläggaren in-formerar och ger råd om andra stödinsatser i kommunen
 • Du får ett skriftligt beslut efter att utredningen är avslutad
 • Du kan få hjälp att överklaga beslutet eller delar av det om du inte är nöjd
 • Biståndshandläggare kommer att följa upp beslutet inom ett år

  

Vi förväntar oss:

 • Att du lämnar tillräcklig och korrekt information så att bi­ståndshandläggaren har under­lag att utreda och fatta beslut. Handläggningstiden påverkas av om din ansökan behöver kompletteras med intyg eller motsvarande
 • Att du lämnar in uppgifter om dina inkomster, hyra mm, så att avgiftshandläggaren kan räkna ut din avgift. Du kan avstå från att lämna uppgifter, men då kan du inte få reducering av din avgift. Det är inte avgift på alla insatser
 • Att du meddelar bistånds­handläggaren om dina behov av stöd och hjälp förändras
 • Att du vänder dig till bi­ståndshandläggaren om du har frågor om vad du har beviljats och till enhetsche­fen för utförarenheten om du har frågor om hur/när insatsen utförs

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-torsdag 07.45-16.30
Fredag 07.45-16.00

Besökstid Torshälla
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Telefontid
Måndag-fredag 07.30-17.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Östra Torget, Brogatan 13, Torshälla