MENY
Eskilstuna kommun

Servicedeklaration - Ansökan om stöd och hjälp i Torshälla

Servicedeklaration biståndshandläggning i Torshälla

Du som är äldre och/eller har en funktionsnedsättning kan få stöd med insatser som hemtjänst, ledsagning, trygghetslarm, särskilt boende, korttidsboende, med mera. För att kunna ta del av detta krävs ett biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen.

Du ansöker hos biståndshandläggare som gör en utredning tillsammans med dig. De uppgifter du lämnar behandlas med sekretess. Biståndshandläggaren bedömer och fattar beslut om hur ditt behov av stöd kan tillgodoses.

Utredningen leder fram till ett beslut om vilka insatser du kan få eller ej. Du har rätt att överklaga beslut som rör dig och ta del av allt som skrivs om dig.

Så här når du en biståndshandläggare i Torshälla

Torshälla Direkt
tel 016-710 10 00

Biståndshandläggarnas mottagningstelefon
tel 016-710 77 15, alla vardagar kl 10.00 – 12.00

E-post:
bistandshandlaggare.torshalla@eskilstuna.se

Vi lovar att:

Du får möjlighet till kontakt med handläggare under telefontid vardagar 10:00-12:00. Du kan även lämna förfrågningar och meddelanden via e-post: bistandshandlaggare.torshalla@eskilstuna.se och få svar senast dagen efter. Du får information inom tre vardagar om vem som handlägger ditt ärende. Redan vid första kontakten med oss får du tydlig information om hur handläggningen går till och hur lång tid det kan tänkas ta. Du är delaktig i den utredning som handläggare gör för att kunna bedöma dina behov. Du får ett skriftligt meddelande om det beslut som fattas. Om du får avslag på hela eller delar av din ansökan kan du få hjälp med att överklaga beslutet. Beslutet är tidsbegränsat och handläggare gör uppföljningar av beviljade insatser.

Tänk på att:

Du behöver lämna tillräcklig och korrekt information så att handläggaren kan göra en så bra bedömning som möjligt och fatta ett korrekt beslut. Handläggningstiden påverkas om din ansökan behöver kompletteras. Dina insatser som du har beviljats kan komma att förändras i omfattning om din förmåga att själv klara saker ökar eller minskar.Om du har frågor om vad du har beviljats att få stöd och hjälp med, vänd dig till biståndshandläggaren. Om du har frågor om hur dina insatser utförs, vänd dig till respektive chef för verksamheten som du får stöd och hjälp ifrån. Du kommer att få lämna uppgifter om din årsinkomst och utgifter så att vi kan räkna ut din avgift för insatser, som är avgiftsbelagda. Du kan avstå från att lämna uppgifter men då kan du inte få någon reducering av din avgift. 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Biståndshandläggarna i Torshälla
Öppettider

Besök endast enligt överenskommelse.

Besöksadress

Brogatan 13, Torshälla

Postadress

Socialtjänsten, Brogatan 13, 644 32 Torshälla