MENY
Eskilstuna kommun

Servicedeklaration - Ansökan LSS-insatser för barn och unga

Du som har en funktionsnedsättning kan ansöka om stöd och hjälp hos Eskilstuna kommun. Ansökan om stöd och hjälp görs hos en biståndshandläggare som utreder dina behov och fattar beslut om bistånd enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Du kan läsa mer om biståndshandläggning på www.eskilstuna.se länk till annan webbplatsunder rubriken Omsorg och stöd.

LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. För barn och ungdomar som har funktionsnedsättning finns möjlighet att få stöd genom personlig assistent, ledsagning, avlösning, kontaktperson, korttidsvistelse, korttidstillsyn, familjehem eller särskilt boende.

Redan vid första kontakten med oss får du information om hur handläggningen går till och hur lång tid det kan tänkas ta. Utredningen som görs tillsammans med dig leder till ett beslut om bifall eller avslag på din ansökan. Beslutet är tidsbegränsat och handläggare gör uppföljningar av beviljade insatser. Du kan överklaga beslutet eller delar av det om du är missnöjd.

De uppgifter du lämnar behandlas med sekretess. Du har rätt att ta del av allt som skrivs om dig.

För att komma i kontakt med Biståndskontoret kan du ringa 016-710 21 00 under kontorstid på vardagar. Du kan även besöka vår reception. Besöksadress: Fröslunda centrum.

På Biståndskontoret finns det även särskilda avgiftshandläggare.

Vi lovar att:

 • Du blir kontaktad senast vardagen efter du lämnat meddelande på telefonsvarare eller via e-post; vf.bistand@eskilstuna.se
 • Du får inom tre dagar en första kontakt med en biståndshandläggare.
 • Du erbjuds ett personligt möte med biståndshandläggare.
 • Du är delaktig i den utredning som biståndshandläggaren gör för att kunna bedöma dina behov.
 • Biståndshandläggaren informerar och ger råd om andra stödinsatser i kommunen.
 • Du får ett skriftligt beslut när utredningen är avslutad.
 • Du kan få hjälp med att överklaga beslutet om du inte är nöjd.

För att kunna utföra god och säker biståndshandläggning, vill vi att:

 • Du bidrar med den information som vi behöver för att ha underlag att utreda och fatta beslut. Handläggningstiden kan bli längre om din ansökan behöver kompletteras med intyg eller motsvarande.
 • Du som vårdnadshavare lämnar aktuell adress och telefonnummer där vi kan nå dig på dagtid.
 • I de fall när det finns två vårdnadshavare måste ni båda samtycka till ansökan.
 • Ungdomar över 15 år måste samtycka till insatsen som söks.
 • Ungdomar över 18 år ansöker själva om insatser eller med stöd av god man.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-torsdag 07.45-16.30
Fredag 07.45-16.00

Besökstid Torshälla
Måndag-fredag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00
Lunchstängt 12.00-13.00

Telefontid
Måndag-fredag 07.30-17.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Östra Torget, Brogatan 13, Torshälla