MENY
Eskilstuna kommun

Servicedeklaration - Ansökan LSS-insatser för barn och unga

LSS betyder lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade. För barn och ungdomar som har funktionsnedsättning finns möjlighet att få stöd genom personlig assistent, ledsagning, avlösning, kontaktperson, korttidsvistelse, korttidstillsyn, familjehem eller särskilt boende.

Efter ansökan träffar du en LSS-handläggare som gör en utredning och bedömer ditt behov av hjälp och rätt till insats. Ett beslut tas sedan om bifall eller avslag till den sökta insatsen. Du kan överklaga beslutet om du är missnöjd med det. De uppgifter du lämnar i utredningen behandlas med sekretess.

Vi lovar att

 • En kontakt tas med dig som sökande inom en vecka från och med att ansökan har kommit in till LSS-handläggarna.
 • Du kan lämna meddelande på telefonsvarare så svarar vi dig senast vardagen efter. Du kan även kontakta oss via e-post och få svar lika fort.
 • Du är delaktig i den utredning som handläggaren gör för att kunna bedöma ditt behov av hjälp.
 • Du får ta del av utredning som ligger till grund för beslut av insats samt beslut.
 • Handläggaren kan hjälpa dig att överklaga beslutet om du inte är nöjd med det.

Tänk på att

 • Handläggningstiden påverkas av om din ansökan med eventuella intyg är komplett.
 • Lämna aktuell adress och telefonnummer där vårdnadshavarna kan nås på dagtid.
 • När det finns två vårdnadshavare, måste båda samtycka till ansökan.
 • Ungdomar över 15 år ska samtycka till insatsen som söks.
 • Ungdomar över 18 år ansöker själva om insatser eller med hjälp av god man
 • Insatserna är kostnadsfria, men du betalar själv för mat och kultur- och fritidsaktiviteter.
 • Frågor om vad du beviljats besvaras av handläggaren medan frågor om hur dina insatser utförs besvaras av enhetschefen för Stöd och service.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-torsdag 07.45-16.30
Fredag 07.45-16.00

Besökstid Torshälla
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Telefontid
Måndag-fredag 07.30-17.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Östra Torget, Brogatan 13, Torshälla