MENY
Eskilstuna kommun

Det här lovar vi

Händer

Vi på kommunen vill att du ska veta vad du kan förvänta dig av vår service och våra tjänster. Vad vi lovar kan du läsa i våra servicedeklarationer.

Servicedeklarationer finns för de flesta av kommunens tjänster, här nedan och som trycksak i medborgarkontor, receptioner, bibliotek och hos den verksamhet de gäller för.

Eskilstuna kommun välkomnar alla synpunkter

I varje servicedeklaration anges hur du kan göra för att lämna ett klagomål, ge oss beröm eller komma med förslag. Alla lämnade synpunkter används som underlag till förbättringar. Du kan även lämna din synpunkt på sidan Säg vad du tycker. Ange vilken servicedeklaration du lämnar åsikt för.

Servicedeklarationer

Utbildning

Antagning till kommunal vuxenutbildning
Skoldatateket

Vård och sociala tjänster

Ansökan LSS-insatser för barn och unga 
Biståndskontoret bostadsanpassningsbidrag
Biståndskontoret omsorg om personer med funktionsnedsättning
Biståndskontoret äldreomsorg
Dagverksamhet
Hemtjänst
Hälso- och sjukvård
Korttidsvistelse
Korttidsvistelse enligt LSS
Personlig assistans för vuxna
Räddningstjänst (räddningsinsatser vid bränder och olyckor)
Vård- och omsorgsboende
Överförmyndarverksamheten      

Kultur och fritid 

Badplatser
Biblioteket i Torshälla
Ekängens friidrottsarena
Forskarservice hos Stadsarkivet
Fotbollsplaner
Isstadion och Ishallen
Motionsspår
Skidspår

Samhällsbyggnad

Bygglov
Förebyggande brandskydd
Gång- och cykelvägar
Gång- och cykelvägar i Torshälla
Miljökontoret
Parker, grönområden och lekplatser  

Näringsliv och arbete

Tillståndsgivning för serveringstillstånd samt anmälan av försäljning av folköl, tobak och nikotinläkemedel

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-fredag 07.30-16.00


Besökstid Torshälla
Måndag-fredag 10.00-12.00,
13.00-16.00

Telefontid
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Dag före röd dag och klämdag 08.00-13.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Kvarnen, Storgatan 26, Torshälla

Anne Levirinne
Kommunstrateg kvalitet