MENY
Eskilstuna kommun

Delårsrapporter

Delårrapporterna är ett viktigt verktyg för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige vid styrning och uppföljning av kommunens verksamheter och bolag löpande under året. Kommunen upprättar två delårsrapporter som ligger till grund för arbetet med kommande års budget

- per den 31 mars
- per den 31 augusti

Den andra delårsrapporten, per den 31 augusti,  är utformad som ett "delårsbokslut" enligt redovisningslagens krav och innehåller:
- resultaträkning
- balansräkning
- finansieringsanalys
- verksamhetsberättelse

Delårsrapport 2, 2017: En ekonomi i balans

(publicerad 2017-10-10)

Eskilstuna kommuns delårsrapport efter åtta månader visar en ekonomi i balans. Prognosen för helåret visar ett resultat på 177 miljoner kronor vilket är 24 miljoner över budget.

Intäkterna har ökat med 5,9 procent, samtidigt har kostnaderna ökat med 6,5 procent. En anledning till de ökade kostnaderna är att invånarna blir fler vilket påverkar många av verksamheterna. Prognosen är att Eskilstuna kommer ha närmare 105 000 invånare vid årets slut vilket är en ökning med cirka 1 300 personer under 2017.

De flesta nämnder har en ekonomi i balans men nämndernas sammanlagda prognos indikerar ett sammanlagt underskott på 33 miljoner kronor för helåret. Framförallt är det ökade kostnader för vård av unga, vuxna och äldre som bidrar till obalansen i budgeten.

Bolagskoncernens prognos för helåret visar ett resultat på 175 miljoner vilket är 34 miljoner kronor över budget.

Arbetslösheten sjunker

Många insatser görs för att skapa jobb och få fler eskilstunabor i sysselsättning. Arbetslösheten är hög men fortsätter att sjunka och uppgår till 13,1 procent vilket kan jämföras med 13,6 procent i början av året. Målet är en arbetslöshet under 10 procent år 2020.

En satsning på yrkesutbildningar har gjorts och vid terminsstarten var 480 yrkesutbildningsplatser tillsatta. Kommunen som arbetsgivare sysselsätter nu cirka 1 000 personer genom olika arbetsmarknads- och utbildningsinsatser.

Arbetet med att attrahera företag att etablera verksamhet i Eskilstuna fortsätter. Genom nyetableringar har ungefär 200 arbetstillfällen skapats under årets första åtta månader.

Antalet hushåll som är beroende av försörjningsstöd fortsätter att minska. Detta gäller särskilt ungdomshushållen.

– Jobben har högsta prioritet och en ökad sysselsättning är så viktigt för Eskilstunas utveckling. Vi har satt ett tufft mål att sänka arbetslösheten till under tio procent på tre års sikt, men jag ser flera positiva signaler att vi kommer lyckas, säger kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S).

– Det är viktigt att ha en stabil ekonomi för att klara framtida behov och investeringar. De kommande åren ser vi fortsatt stora behov av att bygga både fler förskolor, skolor och äldreboenden i takt med att Eskilstuna fortsätter att växa. Dessa investeringar för också med sig ökade kostnader, säger ekonomidirektör Tommy Malm.

Ska behandlas i kommunfullmäktige

Delårsrapporten behandlas i kommunstyrelsen den 10 oktober och i kommunfullmäktige den 26 oktober.

Bilaga

Läs delårsrapporten i sin helhet

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-torsdag 07.45-16.30
Fredag 07.45-16.00

Besökstid Torshälla
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Telefontid
Måndag-fredag 07.30-17.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Östra Torget, Brogatan 13, Torshälla

Anders Rehnman
Kommunstrateg