MENY
Eskilstuna kommun

Delårsrapporter

Delårrapporterna är ett viktigt verktyg för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige vid styrning och uppföljning av kommunens verksamheter och bolag löpande under året. Kommunen upprättar två delårsrapporter som ligger till grund för arbetet med kommande års budget

- per den 31 mars
- per den 31 augusti

Den andra delårsrapporten, per den 31 augusti,  är utformad som ett "delårsbokslut" enligt redovisningslagens krav och innehåller:
- resultaträkning
- balansräkning
- finansieringsanalys
- verksamhetsberättelse

Delårsrapport 2, 2018

(publicerad 2018-10-05)

Eskilstuna kommuns delårsrapport efter åtta månader visar ett förväntat resultat på 141 miljoner kronor för helåret vilket nästan är i nivå med budget.

Eskilstuna kommun hade budgeterat med ett resultat på 158 miljoner kronor för 2018. Prognosen pekar på en avvikelse på 17 miljoner kronor. En del förklaras av att fler barn, unga och vuxna är behov av vård och stöd vilket medför ökade kostnader. De flesta nämnderna väntas ha en budget i balans vid årets slut och kostnaderna inom såväl skola som äldreomsorg följer budgeten i stort. Bolagskoncernen väntas redovisa ett överskott på 182 miljoner kronor för helåret vilket är sex miljoner bättre än budget.

­– Delårsrapporten ger oss en viktig indikation om årets resultat. Bedömningen är att vi har en ekonomi i balans. Samtidigt vet vi att tuffare år väntar med stora investeringsbehov i äldreboenden, skolor och förskolor för att klara befolkningsutvecklingen, säger ekonomidirektör Tommy Malm.

Eskilstuna fortsätter att växa och prognosen pekar på en ökning med 1 000 invånare vid årsskiftet. Befolkningsökningen i sig är dock inte den stora framtida utmaningen, utan snarare förändringen i åldersstruktur när antalet yngre och äldre blir fler i förhållande till de i arbetsför ålder. Det innebär att kostnaderna väntas öka i snabbare takt än intäkterna.

­– Eskilstuna växer med nya invånare som bidrar till vår utveckling. Känslan är att vi är på rätt spår. Fler får jobb, företag etableras och betygsresultaten ökar. Allt detta är så viktigt för att vi ska klara de kommande årens utmaningar, säger Jimmy Jansson, kommunstyrelsens ordförande.

Viktiga händelser under perioden

  • Arbetslösheten har sjunkit med 0,6 procentenheter under årets första åtta månader och uppgår till 12,2 procent.
  • Betygsresultaten ökar i både grundskola och gymnasium.
  • Startbesked motsvarande 300 bostäder har getts under perioden. Det motsvarar hälften av årets mål.
  • En tågdepå har byggts vilket kommer skapa nästan 100 jobb. Tågdepån ska serva och underhålla 33 nya Mälartåg.
  • Sommarens kultur- och fritidsaktiviteter i de olika stadsdelarna har varit framgångsrika.

Ska behandlas i kommunfullmäktige

Delårsrapport 2 behandlas i kommunstyrelsen den 8 oktober och i kommunfullmäktige den 25 oktober.

Bilaga

- Läs delårsrapporten i sin helhet

- Läs en sammanfattning av rapporten som presentation

Bakgrund

Delårsrapporterna är ett verktyg för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige vid styrning och uppföljning av kommunens verksamheter och bolag under året. Kommunen upprättar två delårsrapporter som också ligger till grund för arbetet med kommande års budget.

Så funkar kommunens ekonomi

I totalt sex stycken korta filmer förklaras på ett enkelt sätt hur kommunens ekonomi fungerar. De handlar bland annat om hur skattepengar fördelas och vilka utmaningar framtidens befolkningsförändringar för med sig. Två filmer är tillgängliga och fler publiceras löpande under hösten.

Så funkar kommunens ekonomi - intäkter och kostnaderlänk till annan webbplats
Så funkar kommunens ekonomi - demografiska utmaningarlänk till annan webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-torsdag 07.45-16.30
Fredag 07.45-16.00

Besökstid Torshälla
Måndag 10.00-19.00
Tisdag-fredag 10.00-16.30

Telefontid
Måndag-fredag 07.30-17.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Kvarnen, Storgatan 26, Torshälla

Anders Rehnman
Kommunstrateg