MENY
Eskilstuna kommun

Årsplan och budget

Årsplanen - Eskilstuna kommuns budget - fastställs av kommunfullmäktige i juni varje år. Årsplanen visar hur pengarna fördelas till olika ändamål och vad som ska ske kommande år. Den är därmed ett av de viktigaste dokumenten för att styra den kommunala verk­samheten i Eskilstuna.

Årsplan 2020 med kompletteringar: fortsatt hög investeringsnivå

Årsplan med kompletteringar 2020 har nu beslutats av kommunfullmäktige. Årsplanen beskriver hur kommunen fördelar sina resurser det kommande året. Investeringsnivån är fortsatt hög.

​Vi går nu in i en ny strategisk inriktning som sätter mål för perioden 2020-2023. I juni antog kommunfullmäktige Årsplan 2020. Sedan dess har nämnder och bolagsstyrelser planerat sin verksamhet. Årsplanen med kompletteringar antogs av kommunfullmäktige den 21 november.

Satsningar 2020

Totalt omfattar budgeten närmare 6,7 miljarder kronor som fördelas mellan de olika nämnderna. Eskilstuna kommun budgeterar med ett överskott på 169 miljoner kronor, vilket motsvarar ett resultatmål på 2,5 procent av den totala budgeten.

Bland de satsningar som görs 2020 kan nämnas:

 • Ökade insatser för minskad arbetslöshet, till exempel Jobbcentrum Nord & Syd
 • Trygghetsfrämjande och brottsförebyggande åtgärder
 • Satsningar på trygga och trivsamma skolmiljöer
 • Utveckling av musikskolan till kulturskola
 • Utökad föreningstid i Munktellbadet
 • Satsning på Mälardalens högskola inom systemvetenskap och digitalisering
 • Genomlysning av kommunkoncernen för att effektivisera, minska administrationen, öka brukartid samt tillvarata digitaliseringens fördelar.

Fem strategiska mål

Kommunfullmäktige har enligt den strategiska inriktningen pekat ut fem mål som har särskild prioritet under perioden 2020-2023. Dessa är:

 • Fler i jobb
 • Höjd utbildningsnivå
 • Attraktiv stad och landsbygd
 • Tryggt och självständigt liv
 • Miljö- och klimatsmart

Inom området Fler jobb är huvudmålet att arbetslösheten ska fortsätta att
sjunka och Eskilstuna ska år 2030 inte ha en högre arbetslöshet än vad
riket som helhet har. Den påbörjade näringslivsplanen genomförs för
att uppnå full kraft i kommunkoncernens samlade arbete för att få fler
i jobb.

Höjd utbildningsnivå har fortsatt fokus. Alla skolor ska vara likvärdiga och
hålla hög kvalitet. Alla elever ska vara godkända i de ämnen som de läser i grundskolan så att en höjd basnivå kan nås. Utbildningar inom gymnasieskola, vuxenutbildning, yrkeshögskoleutbildningar och högskola matchas mot arbetsmarknadens behov och framtidsyrken. 

Inom målet för Attraktiv stad och landsbygd fortsätter arbetet med att skapa förutsättningar för fler bostäder. Förutsättningarna för en levande
landsbygd förbättras genom aktivt företagande, bredbandsutbyggnad och
pendlarparkeringar. Å-rummet ska utvecklas vidare som en livsnerv genom städerna och landsbygden.

Inom tryggt och självständigt liv riktas fokus mot att fler ska uppleva att de har en meningsfull vardag och fritid samt klarar sin egen försörjning. Skillnader mellan områden och grupper ska minska. Klyftor och utanförskap ska brytas genom att alla samhällets aktörer kraftsamlar.

Inom ekologisk uthållighet tar Eskilstuna nya steg mot ett hållbart samhälle genom modern transporteffektiv samhällsplanering, effektivare energianvändning, ökad lokalproducerad förnybar energi och satsningar på attraktiva ekosystemtjänster. Gröna näringar och lokal mat främjas för att stärka en lokal hållbar livsmedelsförsörjning och att genom minska transporterna.

Läs hela årsplanen

Här hittar du Årsplan 2020 med kompletteringar.

Filmer: Så funkar kommunens ekonomi

I några korta filmer förklaras på ett enkelt sätt hur kommunens ekonomi fungerar. De handlar bland annat om hur skattepengar fördelas och vilka utmaningar framtidens befolkningsförändringar för med sig.

Se filmerna härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

FAKTA/Vad är en årsplan?

Årsplanen beskriver vad kommunfullmäktige vill uppnå under året samt de ekonomiska förutsättningarna för kommunkoncernens verksamheter.

Huvuddelen av planens inriktning och ekonomiska förutsättningar beslutas av kommunfullmäktige i juni. Därefter planerar nämnder och bolagsstyrelser sin verksamhet och återkommer i sina verksamhetsplaner med förslag på åtaganden som ska bidra till att nå målen i årsplanen. I årsplan 2020 är redan ett fåtal gemensamma åtaganden utarbetade, som underlag för verksamhetsplaneringen. Under perioden september-november sker dialog kring åtagandena. I november beslutar kommunfullmäktige om årsplan med kompletteringar. I december fastställer nämnderna sina verksamhetsplaner.

I god tid före årsskiftet, senast 20 december, bör varje medarbetare känna till sin enhets lokala verksamhetsplan så att verksamheten kan drivas effektivt redan från början av verksamhetsåret.​

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-fredag 07.30-16.00


Besökstid Torshälla
Måndag-fredag 10.00-12.00,
13.00-16.00

Telefontid
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Dag före röd dag och klämdag 08.00-13.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Kvarnen, Storgatan 26, Torshälla

Pia Järnkvist
Ekonomidirektör