MENY
Eskilstuna kommun

Intern kontroll

Genom en god intern kontroll skapas förtroende för Eskilstuna kommunkoncerns service, tjänster och varor. Intern kontroll handlar om att ha ordning och reda, veta att det som ska göras blir gjort och att det sker på ett bra och säkert sätt. Internkontroll är en central del av verksamhets- och ekonomistyrningen och omfattar alla system, processer och rutiner.

Syftet med kontrollen är att säkra en effektiv förvaltning och att undgå allvarliga fel. En god intern kontroll ska bidra till att ändamålsenligheten stärks och att verksamheten med invånarnas bästa för ögonen bedrivs effektivt och säkert.

Detta innebär konkret att

  • kommunens resurser används enligt fattade beslut
  • kommunens tillgångar tryggas och att förluster samt extra kostnader, på grund av avsiktliga eller oavsiktliga fel, förhindra
  • lagar, regler, styrdokument och övriga bestämmelser efterlevs
  • minimera risker samt säkra system och rutiner
  • redovisningen är rättvisande
  • politiker och personal skyddas från oberättigade misstankar
Läs mer i riktlinje för internkontroll


Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-torsdag 07.45-16.30
Fredag 07.45-16.00

Besökstid Torshälla
Måndag-fredag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00
Lunchstängt 12.00-13.00

Telefontid
Måndag-fredag 07.30-17.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Östra Torget, Brogatan 13, Torshälla

Anne Levirinne
Kommunstrateg kvalitet