Problem med viss e-post

Vi har för tillfället problem att skicka ut viss e-post till främst hotmail.com, live.com, msn.com och outlook.com. Du kan alltid ringa Eskilstuna direkt på 016-710 10 00 eller använda en alternativ e-postadress. Du kan även kontakta oss via vår Facebooksida.

MENY
Eskilstuna kommun

Uppföljning

Styrning

En bra uppföljning är ett av de bästa styrmedel en organisation har. Uppföljning syftar till att beskriva hur verksamheter utvecklas och hur vi når åtaganden och mål. Uppföljningen ger underlag för beslut att styra om resurser och göra förändringar.

I kommunkoncernen sker den löpande uppföljningen i två delårsrapporter (den sista mars och den sista augusti) samt i årsredovisningen. Då redovisar varje nämnd och bolagsstyrelse sin bedömning och analys av verksamheten och dess måluppfyllelse samt arbetet med åtaganden.

Nämndens/styrelsens åtagande ska bidra till att uppnå de strategiska målen samt säkra drift och löpande utveckling av de egna verksamhetsprocesserna. Under verksamhetsåret drivs och säkras verksamhetens resultat genom fortlöpande uppföljning med hjälp av styrkort och delårsrapporter. Negativa resultatavvikelser föranleder ställningstaganden till korrigeringar. Åtgärderna redovisas i delårsrapporter och verksamhetsberättelser.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-torsdag 07.45-16.30
Fredag 07.45-16.00

Besökstid Torshälla
Måndag 10.00-19.00
Tisdag-fredag 10.00-16.30

Telefontid
Måndag-fredag 07.30-17.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Kvarnen, Storgatan 26, Torshälla