MENY
Eskilstuna kommun

Planering

Styrning

Kommunkoncernens årsplan, verksamhets­planerna för nämnder och bolags­styrelser samt enheternas lokala verksamhets­planer visar vilka verksamhets­resultat som ska uppnås under ett år.

Kommunkoncernens årsplanering utgår från den strategiska inriktning som kommunfullmäktige angett för mandatperioden samt nämndernas och bolagsstyrelsernas 4-åriga processmål för sina verksamhets­processer. Det i kommunens långsiktiga planer som ska förverkligas under året tas med i planeringen; till exempel planer för omsorg, miljö och infrastruktur. Ändrad lagstiftning och liknande nya, yttre förut­sättningar för verksamheten vägs också in.

Utifrån de strategiska målen och processmålen bestäms vilka resultat som ska uppnås och vilka aktiviteter som därför behöver genomföras. Här avgörs hur tillgängliga resurser ska fördelas så att de räcker till det som ska åstadkommas.

Åtaganden

Verksamhets­planerna för nämnder/för­valtningar, bolags­styrelser/bolag och enheter bygger till stor del på åtaganden. I åtagandena möts den långsiktiga styrningen och den årliga planeringen. Åtaganden ska i första hand visa vilka resultat som ska uppnås, men de kan också visa vilka större aktiviteter som ska genomföras för att bidra till process­målen. Åtaganden är i huvudsak ettåriga. Ett åtagande kan, men måste inte, stödja ett strategiskt mål.

Åtaganden ska vara trovärdiga och relevanta för process­målet, vara så tydligt formulerade att det klart går att bedöma om de är uppnådda eller utförda. Åtaganden ska uppfylla fyra kriterier; de ska vara tydliga, ansvarsfördelade, kvantifierbara och tidssatta (TAKT).

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-torsdag 07.45-16.30
Fredag 07.45-16.00

Besökstid Torshälla
Måndag-fredag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00
Lunchstängt 12.00-13.00

Telefontid
Måndag-fredag 07.30-17.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Östra Torget, Brogatan 13, Torshälla

Jimmy Jansson
Ordförande kommunstyrelsen 
Tommy Malm
Ekonomidirektör