MENY
Eskilstuna kommun

Mål, styrning och resultat

Alla invånare i Eskilstuna kommun ska ha möjlighet att ta del av vad kommunens skattemedel används till. Här redovisar vi vad vi vill åstadkomma och vilka resultat vi uppnår.

Vad vi vill åstadkomma kan du läsa om under Styrning på lång siktöppnas i nytt fönster, Styrning under mandatperiodenöppnas i nytt fönster, Årlig styrningöppnas i nytt fönster, samt i årsplanen och i våra servicedeklarationer.

Vilka resultat vi når redovisas i ett antal externa och interna granskningar under Jämförelser och undersökningar, samt i årsredovisningen och delårsrapporter

Så funkar kommunens ekonomi

I en rad korta filmer förklarar vi på ett enkelt sätt hur kommunens ekonomi fungerar. Här kan du bland annat lära dig om hur skattepengar fördelas och vilka utmaningar framtidens befolkningsförändringar för med sig.

Intäkter och kostnader
Demografiska utmaningar
Investeringar och drift
Planering på kort och lång sikt
Skapa värde för pengarna

Kommunens styrning

För att Eskilstuna kommun ska använda resurser effektivt och svara upp mot invånarnas krav krävs en gemensam riktning och samordning av verksamheterna. Styrsystemets uppgift är att hålla samman styrningen av alla olika verksamhe­ter med 8.500 medarbetare i 8 förvaltningar och 5 bolag för driva, säkra och utveckla den löpande verksamheten och genomföra strategiska förbättringar så att de strategiska målen som kommunfullmäktige beslutat uppnås.

Eskilstunas vision är den långsiktiga ledstjärnan. För att lyckas är den löpande uppföljningen av verksamhetsresultat med styrkort och delårsrapporter avgörande. Den röda tråd i såväl planering, genomförande, uppföljning och analys går från visionen till

  • 4-åriga strategiska mål och 4-åriga processmål, som visar vad som ska uppnås under mandatperioden;
  • nämndernas och bolagsstyrelsernas årliga åtaganden som tillsammans med enheternas lokala åtaganden och aktiviteter visar vad som ska uppnås under året;
  • medarbetaröverenskommelser som tydliggör medarbetarens bidrag till enhetens resultat.
Styrning

För områden där strategiska förbättringar behövs har kommunfullmäktige formulerat strategiska mål. Genom att uppfylla medarbetaröverens­kommelsen, enhetens åtaganden och nämndens/bolagsstyrelsens åtaganden bidrar varje medarbetare och varje del av kommun­koncernen till att de strategiska målen uppnås.

Bara genom att ta tillvara kunskap, energi och idéer hos alla våra med­arbetare kan vi tillsammans nå våra strategiska mål och ytterst visionen.  

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-fredag 07.30-16.00


Besökstid Torshälla
Stängt


Telefontid
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Dag före röd dag och klämdag 08.00-13.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Kvarnen, Storgatan 26, Torshälla

Jimmy Jansson
Ordförande kommunstyrelsen 
Pia Järnkvist
Ekonomidirektör