Fyraårig strategisk inriktning

Vägen till visionen går via den fyraåriga strategiska inriktningen. Den beslutas av kommunfullmäktige och beskriver vad som ska vara fokus under mandatperioden. Den fyraåriga strategiska inriktningen ligger till grund för årsplan och ägardirektiv under kommande år.

Tio mål som för oss framåt

I den strategiska inriktningen beskrivs tio mål som tillsammans ska ta Eskilstuna stegvis framåt.

Strategiska mål för hållbar utveckling

• Ett tryggt och socialt hållbart Eskilstuna
• God utbildning som grund för egen försörjning och ett gott liv
• Tryggt och självständigt liv
• Företagstillväxt och fler i jobb
• Ökad attraktionskraft
• Klimatsmart
• Stärkt beredskap

Strategiska mål för effektiv organisation

• Ökad utvecklingstakt
• Attraktiv arbetsgivare
• Stabil ekonomi

Du kan läsa mer om de olika målen i Strategisk inriktning 2024-2027.

Uppdaterad: 27 november 2023