Delårsrapporter

Delårsrapporterna är ett viktigt verktyg för kommunstyrelsen och kommun­fullmäktige vid styrning och uppföljning av kommunens verksamheter och bolag löpande under året.

Kommunen upprättar två delårsrapporter som ligger till grund för arbetet med kommande års budget:

 • per den 31 mars
 • per den 31 augusti

Den andra delårsrapporten, per den 31 augusti, är utformad som ett "delårsbokslut" enligt redovisningslagens krav och innehåller:

  • resultaträkning
  • balansräkning
  • finansieringsanalys
  • verksamhetsberättelse

  Bakgrund

  Delårsrapporterna är ett verktyg för kommunstyrelsen och kommun­fullmäktige vid styrning och uppföljning av kommunens verksam­heter och bolag under året. Kommunen upprättar två delårsrapporter som också ligger till grund för arbetet med kommande års budget.

  Så funkar kommunens ekonomi - intäkter och kostnader

  Så funkar kommunens ekonomi - demografiska utmaningar

  Uppdaterad: 10 november 2023