2020 års resultat i korthet

2020 var ett annorlunda och utmanande år för oss alla, såväl nationellt som i Eskilstuna kommunkoncern. Pandemin har präglat året och ställt oss inför utmaningar. Samtidigt har det varit ett år med händelser och beslut som kommer vara avgörande för Eskilstunas framtid. Och vi kan se att utvecklingen går åt rätt håll.

För sjuttonde året i rad redovisar Eskilstuna kommun ett överskott. Årets resultat för kommunen uppgår till 288 miljoner kronor. Ökning av de generella statsbidragen och ersättningar från staten med anledning av covid-19 och stora exploateringsvinster har haft stor påverkan på resultatet.

I en sund kommunal ekonomi ska det finnas ett överskott som kan utgöra grunden för investeringar i infrastruktur, kommunikationer, bostäder, äldreboenden, förskolor, arena och badhus. Med en stark ekonomi över tid kan vi fortsätta bygga en trygg och hållbar framtid.

Processområden

Vill du fördjupa dig kan du läsa mer om våra mål och resultat inom hållbar utveckling och effektiv organisation eller våra strategiska mål 2020-2030.

Intäkter och kostnader

Nämndernas budgetföljsamhet (inklusive över- eller underskott tidigare år)

.

Budgetavvikelser, miljoner kronor

Budget

Avvikelse

Procent

Kommunstyrelsen

407,2

28,2

6,9%

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

447,9

-14,2

-3,2%

Förskolenämnden

654,4

22,8

2,4%

Grundskolenämnden

1254,9

20,0

1,6%

Gymnasienämnden

389,4

1,6

0,4%

Kommunrevisionen

3,1

0,6

20,5%

Kultur- och fritidsnämnden

312,9

2,3

0,7%

Miljö- och räddningstjänstnämnden

91,5

3,2

3,4%

Servicenämnden *

671,1

11,3

1,7%

Socialnämnden

518,1

101,5

-19,6%

Stadsbyggnadsnämnden

385,9

28,1

7,3%

Torshälla stads nämnd

52,3

7,2

13,7%

Valnämnden

3,1

2,5

79,5%

Vård- och omsorgsnämnden

1 884,4

34,8

1,4%

Överförmyndarnämnden

12,8

0,7

5,1%

Summa

7 089,0

47,5

0,7%

* Intäkter 2020

Kommunens helägda bolag, budgetföljsamhet

.

Resultat, miljoner kronor

Resultat

Avvikelse mot budget

Eskilstuna Kommunföretag AB

-10

0,1

Eskilstuna Energi och Miljö AB

175,2

-27,7

Eskilstuna Kommunfastigheter AB

599,2

541,2

Eskilstuna Logistik och Etablering AB

0,1

0,1

Destination Eskilstuna AB

0,7

0,6

Koncernelimineringar mellan bolagen

-17,8

0,5

Summa

747,4

514,5

Pia Järnkvist

Ekonomidirektör

Telefon:

Uppdaterad: 27 september 2021