Årsredovisning och bokslut

Årsredovisningen beskriver hur Eskilstuna kommun uppfyllde målen under förra året. Där berättar vi vad våra medarbetare åstadkom under året.

Titta på filmen om årsredovisningen för 2021

Läs hela årsredovisningen för 2021

Nämndernas budgetföljsamhet (inklusive över- eller underskott tidigare år)

Budgetavvikelser, miljoner kronor

Budgetavvikelser, miljoner kronor

Budget

Avvikelse

Procent

Kommunstyrelsen

400,2

19,1

4,8%

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

451,7

-22,2

-4,9%

Förskolenämnden

622,7

11,4

1,8%

Grundskolenämnden

1301,9

15,3

1,2%

Gymnasienämnden

388,3

4,7

1,2%

Kommunrevisionen

3,1

0,1

3,2%

Kultur- och fritidsnämnden

316,7

3,6

1,1%

Miljö- och räddningstjänstnämnden

93,8

6,3

6,7%

Servicenämnden *

668,1

11,9

1,8%

Socialnämnden

558,3

-87

-15,6%

Stadsbyggnadsnämnden

384,3

31,2

8,1%

Torshälla stads nämnd

48,9

3,6

7,4%

Valnämnden

1,8

0,8

44,4%

Vård- och omsorgsnämnden

1955

0

0%

Överförmyndarnämnden

13,1

1,2

9,2%

Summa

7 207,9

0

0%

* Intäkter 2021

Kommunens helägda bolag, budgetföljsamhet

Resultat, miljoner kronor

Resultat, miljoner kronor

Budget

Resultat

Avvikelse mot budget

Eskilstuna Kommunföretag AB

-13

-10

3

Eskilstuna Energi och Miljö AB

200

220

20

Eskilstuna Kommunfastigheter AB

53

54

1

Eskilstuna Logistik och Etablering AB

0

4

4

Destination Eskilstuna AB

0

0

0

Koncernelimineringar mellan bolagen

18

14

4

Summa

222

272

50

Pia Järnkvist

Ekonomidirektör

Telefon:

Uppdaterad: 4 maj 2022