MENY
Eskilstuna kommun

Den 1 augusti 2019 börjar de lokala ordningsföreskrifterna om passiv penninginsamling att tillämpas

Från och med den 1 augusti 2019 kommer det att krävas tillstånd från Polisen för att bedriva passiv penninginsamling inom vissa utvalda områden. Områden som berörs är Eskilstuna centrum, Tuna Parks handelsområde, Folkesta handelsområde, Ekängen handelsområde och idrottsanläggning, Skiftinge handelsområde, Sveaplans handelsområde, området runt Mälarsjukhuset, Fröslunda centrum samt Torshälla centrum. Se kartor längst ner på sidan.

Med passiv penninginsamling menas att insamlingen sker genom att personen i fråga sitter eller står på en plats med en bössa eller likande och inväntar bidrag från den förbipasserande allmänheten.

Personer som vill bedriva passiv penninginsamling inom ovanstående områden måste söka tillstånd hos Polisen. Detta går att göra redan idag via denna blankett https://polisen.se/siteassets/blanketter/polisens-blanketter-510-1_utan-bilaga.pdflänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller genom att besöka polisstationen i Eskilstunalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ansökningsavgiften är 250 kronor.

Den som bedriver passiv penninginsamling utan tillstånd inom dessa områden efter den 1 augusti kan komma att dömas för brott mot ordningslagen. Straffet för brottet är böter.

För att informera om tillståndskravet har vi tagit fram en broschyr som är översatt till fem olika språk. Broschyren hittar du här.

Tänk på att det endast är Polisen som har rätt att avisa personer från platsen och det är endast Polisen som har rätt att kräva att se tillstånd för penninginsamling. Privatpersoner avråds från att ingripa själva om de misstänker att någon person bryter mot ordningsföreskrifterna.

Beslutet om de reviderade lokala ordningsföreskrifterna togs i kommunfullmäktige den 14 juni 2018. De reviderade lokala ordningsföreskrifterna trädde sedan i kraft den 1 oktober 2018. Länsstyrelsen valde att upphäva delen i beslutet om passiv penninginsamling. Förvaltningsrätten har nu beslutat att upphäva Länsstyrelsens upphävande. Detta gör att delen i de lokala ordningsföreskrifterna som rör passiv penninginsamling nu har vunnit laga kraft och kommer att börja tillämpas den 1 augusti 2019.

Frågor och svar om passiv penninginsamling

Hur är ordningsföreskrifterna formulerade?

I de lokala ordningsföreskrifterna står det:
”För passiv penninginsamling krävs Polismyndighetens tillstånd inom följande geografiska områden: Eskilstuna Centrum, Tuna-Parks handelsområde, Folkesta – Handelsområde, Ekängen inklusive handelsområde och idrottsanläggning, Skiftinge – Handelsområde samt Sveaplans – Handelsområde, området runt Mälarsjukhuset, Fröslunda centrum och Torshälla centrum.” Se kartor längst ner på sidan.

Var kan jag hitta ordningsföreskrifterna?

De kommer att finnas i kommunens författningssamling på eskilstuna.se från och med den 1 augusti. Det finns också en kortfattad broschyr om tillståndskravet som du hittar här. Broschyren är översatt till fem olika språk.

När börjar de lokala ordningsföreskrifterna om passiv penninginsamling att tillämpas?

De lokala ordningsföreskrifterna (i sin helhet) kommer att tillämpas från och med den 1 augusti 2019. Tillstånd kan sökas hos polisen från och med att de vinner laga kraft, det vill säga den 12 juli 2019.

Vad är passiv penninginsamling?

Med passiv penninginsamling menar man att insamlingen sker genom att personen i fråga sitter eller står på en plats med en bössa eller likande och inväntar bidrag från den förbipasserande allmänheten. Skillnaden mellan passiv och aktiv penninginsamling är upp till Polisen att ta ställning till. Kommunen har inte rätt att göra den tolkningen nu när beslutet är fattat.

För vilka områden måste man söka tillstånd? Var går gränserna för områden som kräver tillstånd?

Eskilstuna Centrum, Tuna-Parks handelsområde, Folkesta – Handelsområde, Ekängen inklusive handelsområde och idrottsanläggning, Skiftinge – Handelsområde samt Sveaplans – Handelsområde, området runt Mälarsjukhuset, Fröslunda centrum och Torshälla centrum. Se kartor längst ner på sidan.

När måste man söka tillstånd?

Om man vill bedriva passiv penninginsamling inom aktuella områden så måste man söka tillstånd hos Polisen. Om man är osäker på om det man tänker göra kräver tillstånd så kontaktar man Polisen.

Var söker man tillstånd?

Det går bra redan från och med idag att ansöka om tillstånd för passiv penninginsamling inför den 1 augusti genom att via följande länk https://polisen.se/siteassets/blanketter/polisens-blanketter-510-1_utan-bilaga.pdflänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller besöka polisstationen i Eskilstunalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad kostar ett tillstånd?

Ansökningsavgiften är 250 kr. Ansökningsavgiften betalas inte tillbaka vid avslag.

Om tillståndsansökan får avslag, går beslutet att överklagas?

Ja, beslutet går att överklagas av personen som har sökt tillståndet.

Vilka regler eller villkor gäller för att få ansökan beviljad och hur kommer tillståndet att se ut? Kommer de att vara tids- eller platsbegränsade?

Vi råder inte över tillämpningen av föreskrifterna. Det är upp till Polisen att besluta.

Vem har rätt att begära uppvisande av tillstånd?

Det är bara Polisen som har rätt att begära uppvisande av tillstånd.

Vilka konsekvenser följer om penninginsamling sker utan tillstånd i de reglerade områdena?

Den som bedriver passiv penninginsamling utan tillstånd inom dessa områden efter den 1 augusti kan komma att dömas för brott mot ordningslagen. Straffet för brottet är böter.

När behöver man inte söka tillstånd?

Du behöver inte söka tillstånd om du bedriver aktiv penninginsamling. Skillnaden mellan aktiv och passiv penninginsamling är upp till Polisen att bedöma.

Vad kan jag göra om jag ser någon som bedriver penninginsamling inom dessa områden?

Privatpersoner avråds från att ingripa själva om de misstänker att någon person bryter mot ordningsföreskrifterna. Misstanke om brott ska rapporteras till Polisen på 114 14. Det är endast Polisen som har rätt att avisa personer från platsen och det är endast Polisen som har rätt att kräva att se tillstånd för penninginsamling. Om en situation uppstår som innebär fara för enskild person ska Polis tillkallas genom att ringa 112.

Karta Eskilstuna centrum
Karta Tuna Parks handelsområde
Karta Folkesta handelsområde
Karta Ekängen handelsområde och idrottsanläggning
Karta Skiftinge handelsområde
Karta Sveaplans handelsområde
Karta området runt Mälarsjukhuset
Karta Fröslunda centrum
Karta Torshälla centrum

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-fredag 07.30-16.00


Besökstid Torshälla
Stängt


Telefontid
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Dag före röd dag och klämdag 08.00-13.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Kvarnen, Storgatan 26, Torshälla