MENY
Eskilstuna kommun

Suomen kielen hallintoalue

Finska flaggor

Ruotsinsuomalaiset kansallisena vähemmistönä Ruotsin vähemmistölainsäädännössä

Vuonna 2000 Ruotsin valtiopäivät tunnusti ruotsinsuomalaiset kansalliseksi vähemmistöksi ja suomen kielen kansalliseksi vähemmistökieleksi, ts. kieleksi jota on kautta aikojen käytetty Ruotsissa. Vuonna 2010 ruotsinsuomalaisten oikeuksia vahvistettiin uudella vähemmistölailla (Laki kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä SFS 2009:724). Laki koskee ruotsinsuomalaisia koko maassa ja varsinkin suomen kielen hallintoalueilla, joissa laki on joillakin aloilla ehdoton.

Seuraavassa on tiivistelmä tästä laista ja myös valtiopäivien vuonna 2009 hyväksymästä kielilaista.

Laki kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä sisältää uusia oikeuksia sekä edellyttää yhteiskunnalta seuraavaa:

Koko maa

- Kansallisten vähemmistöjen mahdollisuuksia säilyttää ja kehittää kieltään ja kulttuuriaan Ruotsissa tulee edistää.
- Kuntien ja maakäräjien tulee tiedottaa uuteen lakiin sisältyvistä kansallisten vähemmistöjen oikeuksista.
- Kansallisille vähemmistöille tulee antaa kunnissa ja maakäräjillä vaikutusmahdollisuus vähemmistöjä itseään koskevissa asioissa.
- Hallintoalueilla tulee kuntien tarjota mahdollisuus täysin tai ainakin osittain suomen- tai meänkieliseen tai saamenkieliseen vanhusten palveluun ja hoitoon.
- Hallintoalueen ulkopuolella kuntien on tarjottava vastaavaa palvelua, jos kunnalla on käytettävissä mainittuja kieliä osaavaa henkilökuntaa.
- Kansallisiin vähemmistöihin kuuluvilla henkilöillä on oikeus käyttää vähemmistökieltään hallintoviranomaisen kanssa niissä asioissa, jotka liittyvät kyseisen viranomaisen toimialaan.
- Tukholman lääninhallituksen vähemmistöyksikön tulee neuvomalla ja tiedottamalla avustaa muita hallintoviranomaisia lain soveltamisessa.
- Kansallisiin vähemmistöihin kuuluvilla henkilöillä on oikeus käyttää suomea tai saamea kirjallisissa yhteyksissään Valtiopäivien asiamiesten, Oikeuskanslerin (JO), Vakuutuskassan, Veroviraston ja Syrjintäasiamiehen (DO) kanssa.

Suomen kielen hallintoalueisiin kuuluvia kuntia koskevia erityismääräyksiä

- Lain mukaan myös muut kunnat voivat hallitukselle ilmoittauduttuaan liittyä suomen kielen hallintoalueeseen.
- Hallintoalueeseen kuuluvan kunnan tulee tarjota asiaa vaativalle mahdollisuus saada vanhustenhuollon palvelu ja hoito kokonaan tai ainakin osittain suomen, meänkielen tai saamen taitoiselta henkilöstöltä.
- Hallintoalueen kunnan tulee tarjota huoltajan sitä vaatiessa lapselle paikka esikoulussa, jossa toiminta kokonaan tai ainakin osittain tapahtuu suomeksi, meänkielellä tai saameksi.
- Hallintoalueeseen kuuluvat kunnat saavat taloudellista korvausta hallintoalueeseen liittymisestä koituvien lisäkustannuksien kattamiseksi.

Kielilaki

Vuonna 2009 Ruotsin valtiopäivät hyväksyi Kielilain (2009:600), joka ruotsin kielen lisäksi koskee myös kansallisia vähemmistökieliä. Laissa todetaan mm. seuraavaa:

- Kansalliset vähemmistökielet ovat suomi, jiddish, meänkieli, romani chip ja saame. Valtiolla on erityinen vastuu suojella ja edistää näitä kieliä.
- Kaikille Ruotsissa asuville on annettava mahdollisuus oppia, kehittää ja käyttää ruotsin kieltä. Sen lisäksi tulee antaa sille, joka kuuluu kansalliseen vähemmistöön, mahdollisuus oppia, kehittää ja käyttää vähemmistökieltä.

(Tiivistelmä on Ruotsinsuomalaisten valtuuskunnan 2011 julkaisemasta esitteestä, jonka on kirjoittanut Esko Melakari ja suomentanut Kai Kangassalo.)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-torsdag 07.45-16.30
Fredag 07.45-16.00

Besökstid Torshälla
Måndag-fredag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00
Lunchstängt 12.00-13.00

Telefontid
Måndag-fredag 07.30-17.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Östra Torget, Brogatan 13, Torshälla

Sirpa Lindelöf
Utvecklare/Kehittäjä