MENY
Eskilstuna kommun

Suomen kielen hallintoalue

Finska flaggor

Ruotsinsuomalaiset kansallisena vähemmistönä Ruotsin vähemmistölainsäädännössä

Vuonna 2000 Ruotsin valtiopäivät tunnusti ruotsinsuomalaiset kansalliseksi vähemmistöksi ja suomen kielen kansalliseksi vähemmistökieleksi, ts. kieleksi jota on kautta aikojen käytetty Ruotsissa.
Vuonna 2010 ruotsinsuomalaisten oikeuksia vahvistettiin vähemmistölailla (Laki kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä SFS 2009:724).
Lakiuudistus kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä astui voimaan 1. tammikuuta 2019.
Vähemmistölain mukaan kunnan pitä edistää kansallisten vähemmistöjen mahdollisuuksia ylläpitää ja kehittää kulttuuriaan Ruotsissa. Erityisesti lasten kulttuurisen identiteetin ja oman vähemmistökielen käyttöä pitää edistää.

Kunnalla pitää olla tavoitteet ja suuntaviivat vähemmistötyölle.

Koko maa:

- Kunnilla ja alueilla on ehdoton velvollisuus tiedottaa kansallisten vähemmistöjen oikeuksista
ja julkisen hallinnon vastuista.
- Kansallisille vähemmistöille on annettava mahdollisuus vaikuttaa kysymyksiin, jotka koskevat heitä. Neuvonpitojen pitää olla järjestelmällisiä vuoropuheluita. Nuorten ja lasten mielipiteitä on kuultava päätösprosessin aikaisessa vaiheessa.
- Hallintoalueen ulkopuolella kuntien on tarjottava vastaavaa palvelua, jos kunnalla on käytettävissä mainittuja kieliä osaavaa henkilökuntaa.
- Kansallisiin vähemmistöihin kuuluvilla henkilöillä on oikeus käyttää vähemmistökieltään hallintoviranomaisen kanssa niissä asioissa, jotka liittyvät kyseisen viranomaisen toimialaan.
- Kansallisiin vähemmistöihin kuuluvilla henkilöillä on oikeus käyttää suomea tai saamea kirjallisissa yhteyksissään Valtiopäivien asiamiesten, Oikeuskanslerin (JO), Vakuutuskassan, Veroviraston, Työvoimatoimiston ja Syrjintäasiamiehen (DO) kanssa.

Suomen kielen hallintoalueisiin kuuluvia kuntia koskevia erityismääräyksiä

- Hallintoalueeseen kuuluvan kunnan tulee tarjota asiaa vaativalle mahdollisuus saada vanhustenhuollon palvelu ja hoito kokonaan tai olennaisilta osilta suomen kielellä.
- Kaikilta jotka anovat apua vanhustenhuollosta on kysyttävä haluavatko he avun suomenkielellä.
- Kunnan pitää ottaa huomioon ikääntyneiden tarve säilyttää ja ylläpitää kulttuurinen identiteetti kansillisena vähemmistönä.
- Kunnan tulee tarjota, huoltajan sitä vaatiessa, lapselle paikka esikoulussa,
jossa toiminta kokonaan tai olennaisilta osilta tapahtuu suomeksi.
- Kaikilta jotka anovat esikoulupaikkaa on kysyttävä haluavatko he paikan suomeksi.
- Kunnan on tarjottava paikka suomenkieliseen toimintaan neljän kuukauden sisällä.

Kielilaki

Vuonna 2009 Ruotsin valtiopäivät hyväksyi Kielilain (2009:600), joka ruotsin kielen lisäksi koskee myös kansallisia vähemmistökieliä. Laissa todetaan mm. seuraavaa:

- Kansalliset vähemmistökielet ovat suomi, jiddish, meänkieli, romani chip ja saame. Valtiolla on erityinen vastuu suojella ja edistää näitä kieliä.
- Kaikille Ruotsissa asuville on annettava mahdollisuus oppia, kehittää ja käyttää ruotsin kieltä. Sen lisäksi tulee antaa sille, joka kuuluu kansalliseen vähemmistöön, mahdollisuus oppia, kehittää ja käyttää vähemmistökieltä.


Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-fredag 07.30-16.00


Besökstid Torshälla
Måndag 10.00-19.00
Tisdag-fredag 10.00-16.30

Telefontid
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Kvarnen, Storgatan 26, Torshälla

Sirpa Lindelöf
Utvecklare/Kehittäjä