MENY
Eskilstuna kommun

Finskt förvaltningsområde

Finsk och sverigefinsk flagga

Det "finska Eskilstuna"

I Eskilstuna kommun har vi idag cirka 16 000 personer med finsk anknytning, (födda i Finland eller minst en förälder född i Finland eller minst en mor/farförälder född i Finland), vilket är cirka 15 procent av befolkningen på cirka 107 000 invånare. (sep 2020)

Ända sedan 1970-talet har det funnits en politisk vilja att stödja minoritetsfrågor i Eskilstuna kommun. Nu på senare tid har den svenska minoritetspolitiken förstärkt medvetenheten om att språk och kultur är en helhet och det har bidragit till att skapa förutsättningar för en utveckling av den sverigefinska minoriteten.

Eskilstuna är en av de 66 kommuner i Sverige som ingår i förvaltningsområdet för finska språket. Detta innebär att:

  • Enskilda har rätt att använda finska vid sina muntliga och skriftliga kontakter med kommunen som då är skyldig att ge ett muntligt svar på finska.
  • Den som begär det ska kunna erbjudas förskola samt äldreomsorg helt eller till väsentlig del
    på finska.
  • Kommunen ska främja, utveckla och bevara den finska kulturen och särskilt beakta de äldres behov av att upprätthålla sin kulturella identitet.
  • Kommunen ska verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i finska där detta behövs i enskildas kontakter med kommunen.
  • Kommunen är skyldig att informera minoriteten om deras rättigheter. 
  • Kommunen ska ge minoriteten möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och samråda med minoriteterna i sådana frågor.

Suomeksi

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-fredag 07.30-16.00


Besökstid Torshälla
Måndag-fredag 10.00-16.30
Lördag 11.00-14.00


Telefontid
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Dag före röd dag och klämdag 08.00-13.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Kvarnen, Storgatan 26, Torshälla

Sirpa Lindelöf
Utvecklare/Kehittäjä