MENY
Eskilstuna kommun

Prislista för nybyggnadskarta

Enkel nybyggnadskarta

Vi lovar att leverera en enkel nybyggnadskarta inom 5 arbetsdagar efter att vi mottagit komplett underlag från våra leverantörer. Under semesterperioden kan det ta längre tid.

Vid nybygge av garage, carport, uterum och enklare tillbyggnad vid enbostadshus, oavsett tomtyta.
Grundpris 1 228 kr

Vid övriga byggnader; sammanbyggda enbostadshus, flerfamiljshus samt alla övriga byggnader och anläggningar.
≥ 1 999 m2    Skälighetsbedömning/nedlagd tid

Fullständig nybyggnadskarta

Vi lovar att leverera en fullständig nybyggnadskarta inom 15 arbetsdagar efter att vi mottagit komplett underlag från våra leverantörer. Under semesterperioder kan det ta längre tid.

Vid nybyggnad av en- tvåbostadshus/enstaka byggnad, oavsett tomtyta
Grundpris 8 370 kr

Vid övriga byggnader; sammanbyggda enbostadshus, flerfamiljshus samt alla övriga byggnader och anläggningar.
≤ 1 999 m2                8 370 kr
2 000-4 999 m2      13 950 kr
5 000-9 999 m2     19 530 kr
10 000-15 000 m2  25 110 kr
≥15 000 m2            Skälighetsbedömning/nedlagd tid

Övriga åtgärder

Granskning av nybyggnadskarta        558 kr
Komplettering av nybyggnadskarta  2 232 kr
Förhandskopia alt, preliminär nybyggnadskarta - tidersättning

Mervärdesskatt
Mervärdesskatt(moms) tas inte ut vid myndighetsutövning (t.ex Nybyggnadskarta). Dock tas mervärdesskatt ut vid:

  • Lägeskontroll
  • Tillfälligt utnyttjande av digital geografisk information
  • Markering och inmätning av tillfällig mätpunkt
  • Utskrift

Avgiften
Vi beräknar avgiften enligt en formel som är antagen av Kommunfullmäktige.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Öppettider för frågor kring kartan
Vardagar 13.00-15.00 (Bokade möten efter överenskommelse)

Besöksadress

Besöksadress
Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna