MENY
Eskilstuna kommun

Mätuppdrag

Vi utför husutsättning, lägeskontroll och gränsutvisning.

Exempelbild

Under sommaren har vi en längre leveranstid på grund av minskad bemanning under semestern.

Husutsättning

Vi utför både grovutsättning och finutsättning.

En grovutsättning görs oftast innan schaktningsarbetet har påbörjats för att veta var på marken det behöver schaktas. När grovjobbet är klart är det dags att boka en finutsättning för att få hjälp med att placera formen där grunden för huset ska stå. För priser se länkad prislista.

Vi behöver ha din beställning i god tid. Du beställer via det här formuläret.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Har du frågor? Hör av dig till gissupport@eskilstuna.se.

Vi behöver veta:

 • Vill du beställa grovutsättning, finutsättning eller båda
 • vilken fastighet det gäller
 • vilket bygglovsärende som avses
 • vad som ska byggas
 • önskat leveransdatum (vi gör sedan en bedömning om det är möjligt eller inte)
 • faktureringsadress

Lägeskontroll

Vid en lägeskontroll mäter vi in formen för plattan som ska gjutas till byggnaden. Om plattan är gjuten så mäter vi in hörnen på plattan. Det gör vi för att få en sista kontroll av att huset kommer att byggas på rätt ställe. För priser se länkad prislista.

Vi behöver ha din beställning i god tid. Du beställer via det här formuläretlänk till annan webbplats.

Har du frågor? Hör av dig till gissupport@eskilstuna.se.

Vi behöver veta:

 • vilken fastighet det gäller
 • vilket bygglovsärende som avses
 • vad som ska byggas eller har byggts
 • önskat leveransdatum (vi gör sedan en bedömning om det är möjligt eller inte)
 • faktureringsadress

Leverans av lägeskontroll

Om du beställer kartan av någon annan bör den se ut så här vid leverans. Se exempel på levererad lägeskontroll. Vi vill också att den kompletteras med en dwg-fil eller en koordinatlista.

Gränsutvisning

Var går mina fastighetsgränser?

Vi hjälper dig att leta upp och markera dina fastighetsgränser. Vi har tillgång till Lantmäteriets digitala data och det digitala arkivet med alla gamla kartor och förrättningshandlingar.

Ofta räcker det att leta upp gränser med hjälp av koordinater. Ibland
finns det inte koordinater dokumenterade i moderna koordinatsystem och då krävs det en hel del forskning i gamla arkiv och flera besök på plats för att reda ut var gränsen går.

Innan vi kommer ut underlättar det om ni letar fram och markerar de
gränsmarkeringar runt er fastighet som ni har koll på. Gränsmarkeringar kan vara råstenar (gamla stenar som kan vara huggna fyrkantiga eller har en annan form), järndubbar i berg eller sten eller järnrör nedslagen i marken eller fastgjuten i ett fundament. Gränsmarkeringar kan också vara gamla staketstolpar, men vilken sorts gränsmarkering som gäller framgår av förrättningskartan över fastigheten. De handlingar och kartor som gäller för er fastighet når ni via Lantmäteriets tjänst Min fastighetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Exempel på gränsmarkeringar

Bild på råsten
Bild på rör i mark
Bild på rör i gjoutning


Det kan hända att fastighetsgränserna är så oklara att vi inte med säkerhet kan fastställa var gränsen går, då får ni vända er till Lantmäteriet och ansöka om en fastighetsbestämning.

Observera att kommunen bara kan markera gränser med träkäppar. Om ni vill ha bestående markeringar i form av järnrör så är det Lantmäteriet ni måste vända er till.

Vid gränsutvisning använder vi oss av en timtaxa.
Vi kostar då 1227 kr/h + moms

Observera att vi tar betalt för all nedlagd tid.
Du beställer via det här formuläret.länk till annan webbplats

Kontakt: gissupport@eskilstuna.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Supporten för geografisk information

Kartor, geografisk information och 3D-modeller

Öppettider

Kontakt via mail och telefon vardagar mellan 09.00-12.00

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna