MENY
Eskilstuna kommun

Internationellt

Flaggor

Eskilstuna kommun arbetar aktivt med internationella frågor, både inom Europa och med världen i övrigt.

Eskilstuna kommun arbetar aktivt med internationella frågor, både inom Europa och med världen i övrigt.

Kommunstyrelsen antar riktlinjer för arbetet med angivande av syfte, inriktning på arbetet, prioriterade områden och ansvarsfördelning.

Kommunen har idag 14 vänorter som finns spridda i en stor del av världen.

Dessutom är kommunen en aktiv medlem i två europeiska nätverk. Eurotowns som är ett nätverk för mellanstora europeiska städer och ENSA (European Network for Social Authorities) som är ett nätverk för kommuner och regioner som ansvarar för sociala frågor.

Kommunen deltar på olika sätt i EU-projekt inom olika områden.

Internationell inriktning

Många svenska kommuner och regioner har fastställt en internationell inriktning som belyser hur det internationella arbetet ska utföras och vilka prioriteringar som ska gälla.

I Eskilstunas internationella inriktning fastställs att det internationella arbetet är viktigt för utvecklingen och för att svara upp och möta den ökade internationali­seringen i samhället. I Eskilstuna ska internationellt samarbete uppmuntras för att bland annat stärka freden, säkerheten och miljöarbetet, inte minst i Östersjöområdet. Möjligheten att ansöka om externa medel, till exempel EU-bidrag ska prövas. Vänortssamarbetet ska utvecklas mot ökat näringslivs- och projektsamarbete och nätverkssam­arbete ska uppmuntras.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-fredag 07.30-16.00


Besökstid Torshälla
Stängt


Telefontid
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Dag före röd dag och klämdag 08.00-13.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Kvarnen, Storgatan 26, Torshälla

Birgitta Berg
Internationell samordnare