MENY
Eskilstuna kommun

Kungörelse om flyttning av fordon

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats.

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter angivet anslagsdatum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

UDO703
UES210

Förfrågan om flyttat fordon kan göras hos Eskilstuna kommun:
Telefon: 016-710 76 88
E-post: fordonsflytt@eskilstuna.se

Kungörelse gällande flyttade fordon vecka 6, 2019

Information om anslaget

Anslaget publicerades

2019-02-11

Anslaget avpubliceras

2019-05-11


Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.