Problem med viss e-post

För tillfället kan vi inte skicka eller ta emot e-post från domänerna hotmail.com, live.com, msn.com och outlook.com. Du kan alltid ringa Eskilstuna direkt på 016-710 10 00 eller använda en alternativ e-postadress. Du kan även kontakta oss via vår Facebooksida.

MENY
Eskilstuna kommun

Kungörelse om flyttning av fordon

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats.

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter angivet anslagsdatum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

Är ägaren till fordonet inte känd när tre månader förflutit från kungörelse tillfaller fordonet Eskilstuna kommun.

GCL964

Förfrågan om flyttat fordon kan göras hos Eskilstuna kommun

Tel: 016-710 76 88

E-post: fordonsflytt@eskilstuna.se

Kungörelse om flyttning av fordon

Information om anslaget

Anslaget publicerades

2018-12-03

Anslaget avpubliceras

2019-03-03

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.