MENY
Eskilstuna kommun

Kungörelse om flyttning av fordon

Angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats.

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter angivet anslagsdatum, kommer äganderätten att övergå till komunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

TUO906
UTF796
SFN555

Förfrågan om flyttat fordon kan göras hos Eskilstuna kommun:
Telefon: 016-710 76 88
E-post: fordonsflytt@eskilstuna.se

Kungörelse om flyttning av fordon

Information om anslaget

Anslaget publicerades

2018-11-26

Anslaget avpubliceras

2019-02-26

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.