MENY
Eskilstuna kommun

Anslagstavla

Här hittar du aktuella anslag, tillkännagivanden och justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt våra nämnder och utskott.

Tillkännagivanden av kommunfullmäktiges sammanträden

Tillkännagivanden av justerade protokoll

Övriga tillkännagivanden


Överklaga beslut

Från att beslutet publiceras har du möjlighet att, inom tre veckor, överklaga om du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen. Läs mer om att överklaga beslut

Vad publiceras på anslagstavlan?

På anslagstavlan anslås tillkännagivanden om:

  • Kommunfullmäktiges sammanträden
  • Justering av protokoll från möten med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, andra nämnder och utskott. Dessa publiceras senast två dagar efter att protokoll justerats.
  • Övriga tillkännagivanden, exempelvis vissa delegationsbeslut och kungörelser som vi enligt lag är skyldiga att anslå.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Malai Bierfeldt
Kommunsekreterare
Mimi Axelsson
Kommunsekreterare