MENY
Eskilstuna kommun

Diarium

Sök i vårt diarium - hitta handlingar, motioner, remisser med mera.

Alla myndigheter är skyldiga att föra register över de allmänna handlingar som finns hos myndigheten. Det vanligaste sättet att registrera allmänna handlingar är genom diarieföring. I diariet registreras de allmänna handlingar som ingår i ärenden som myndigheten beslutar om.

Handlingarna kan vara offentliga eller hemliga. Under ärenderubriken registreras alla handlingar som tillhör ärendet. Däremot behöver inte handlingar som är undantagna enligt offentlighets- och sekretessförordningens 2 § eller som är av mindre betydelse för myndighetens verksamhet registreras.

I en kommun är varje nämnd med tillhörande förvaltning en egen myndighet med ett eget diarium. I respektive nämnds diarium, här på kommunens webbplats, kan du hitta en del av kommunens handlingar. Det kan handla om ansökningar, remisser, motioner med mera. Dessa handlingar kommer till kommunen till exempel genom brev eller e-post och kopplas oftast till olika ärenden.

Du kan se ärenden och handlingar som har registrerats under den senaste tiden, ca en till två månader bakåt i tiden. Vill du få ytterligare information om något ärende eller ta del av dokument som inte är publicerade kan du vända dig till respektive nämnds kansli eller till Eskilstuna direkt via e-post till info@eskilstuna.se.

Du kan också ta del av handlingar och beslut till sammanträden för respektive nämnd.

Hur mycket finns publicerat och vad publiceras inte? 

Här hittar du information om behandling av personuppgifter i Eskilstuna kommun.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-fredag 07.30-16.00


Besökstid Torshälla
Måndag-fredag 10.00-16.30
Lördag 11.00-14.00


Telefontid
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Dag före röd dag och klämdag 08.00-13.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Kvarnen, Storgatan 26, Torshälla