MENY
Eskilstuna kommun

7 november 2017

31 oktober till 1 november sammanträdde kommunstyrelsens arbetsutskott för att bereda ärenden inför beslutssammanträdet 7 november.

Här är ett axplock i form av notiser från de ärenden som behandlades. Bland annat diskuterades en samlad måltidsorganisation, nämndutredning, fortsatt utveckling av sundbyholm och avgift för borgerlig vigsel.

Även ett antal andra ärenden diskuterades, bland annat komplettering av årsplan, KÅP.

Här hittar du föredragslista och alla tillhörande handlingar.länk till annan webbplats

Exempelbild

Samlad måltidsorganisation

En utredning från 2016 föreslår att Eskilstuna kommun får en samlad måltidsorganisation som kan möta kravet på allt fler levererade måltider, en mer professionell organisation och att ta tillvara synergier mellan de verksamheter som sysslar med måltider i dag.

Nu föreslås att kommunfullmäktige, KF, fattar beslut om att införa en samlad måltidsorganisation från 1 januari 2019. Om KF fattar det beslutet föreslås att kommunstyrelsen tillsätter en politisk styrgrupp som ska se över införandet av den nya måltidsorganisationen.

Samtidigt ges kommunledningskontoret uppdraget att organisera och genomföra ett projekt för införande av en den nya organisationen från och med 1 januari 2019 samt att bemanna måltidsorganisationen med en måltidschef.

Utredning av ny nämndorganisation

Vid årsskiftet kommer en ny kommunallag som bland annat innebär att en kommundirektör ska vara chef för den förvaltning som finns under kommunstyrelsen, KS. Det innebär att det bara kan finnas en förvaltning under KS. Idag finns två förvaltningar under KS i Eskilstuna – Kommunledningskontoret med kommundirektören som förvaltningschef och Konsult och uppdrag med en egen förvaltningschef. Den nya lagen innebär alltså att förvaltningsorganisationen måste ändras.

Nu föreslås att kommunledningskontoret får i uppdrag att se över om det finns skäl att bilda en ny nämnd med ansvar för hela eller delar av verksamhet som idag hanteras av Konsult och uppdrag. Om det finns skäl att införa en speciell servicenämnd, så får kommunledningskontoret även föreslå att serviceverksamhet i andra nämnder för över till den nya nämnden. Det får också lämnas förslag på hur många ledamöter en eventuell ny nämnd ska ha.

Om kommunen beslutar att införa en samlad måltidsorganisation ska utredningen också belysa nämndtillhörigheten för en sådan.

Kommunledningskontoret får också i uppdrag att utreda den politiska organisationen under kommunstyrelsen i form av utskott, beredning och samrådsorgan, samt beredningarna under kommunfullmäktige.

Avgift för borgerlig vigsel

Kommunfullmäktige föreslås besluta att Eskilstuna kommun ska ta ut en administrationsavgift på 1 000 för vigsel av personer som inte är medlem av Eskilstuna kommun. Avgiften tas ut per vigsel och tas ut innan vigseln sker. Är en av personerna medlem av Eskilstuna kommun tas ingen avgift ut. Den nya avgiften ska börja gälla från 1 januari 2018.

Godkännande av fastighetsförsäljning

Kommunfastigheter vill sälja fastigheterna Smärglaren 2, 3 och 4 samt Eskilstuna Tunafors 1:21 och 1:22, som ligger i närheten av Mälarsjukhuset i Eskilstuna, till Eskilstuna Hem AB för 80,1 miljoner kronor. De vill också sälja fastigheterna Muraren 2 i Torshälla till Aquila Förvaltning AB för 12,5 miljoner kronor. Nu föreslås att kommunfullmäktige säger ja till försäljningarna.

Fortsatt utveckling av Sundbyholm

Nu föreslås att kommunfullmäktige beslutar att anta åtgärder för fortsatt utveckling av Sundbyholms friluftsområde 2018-2025. Det handlar om en mycket omfattande utvecklingsplan som behandlar en uppsjö frågor som exempelvis fler cykelparkeringar, fler vägar och upprustning av marinan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.