MENY
Eskilstuna kommun

5 september 2017

29-30 augusti sammanträdde kommunstyrelsens arbetsutskott för att bereda ärenden inför beslutssammanträdet den 5 september.

Här är ett axplock i form av notiser från de ärenden som behandlades. Bland annat diskuterades det nya parkeringsgaraget i Munktellstaden, försäljning av blivande fastigheter i Trumtorp, plan för näringsliv och arbete, bredbandsutbyggnad och två tidigare inlämnade medborgarförslag.

Även ett antal andra ärenden diskuterades och här kan du hitta både föredragslista och alla tillhörande handlingar.länk till annan webbplats

Exempelbild

Det nya parkeringsgaraget ska ligga intill arenan i Munktellstaden.

Parkeringsgarage i Munktellstaden

Sedan tidigare är det klart att ett nytt parkeringsgarage ska byggas i anslutning till Munktellstaden. Under sommaren har Eskilstuna Kommunfastighet och stadsbyggnadsförvaltningen slutfört kostnadsanalysen och den hyreskonsekvens som blir följden av bygget. En programhandling har också tagits fram och nu föreslås att kommunstyrelsen godkänner att Kommunfastigheter detaljprojekterar och bygger nytt parkeringsgarage på Nötknäpparen 22 och Eskilshem 4:1 enligt programhandlingen.

Försäljning av blivande fastigheter i Trumtorp

Eskilstuna kommun har för avsikt att sälja sammanlagt sex blivande fastigheter i Odlaren. Närmare bestämt den del som kallas Trumtorp. Köpare är Mark 1 i Ånneröd AB som i sin tur ägs av HSB Produktion AB samt Eskilstuna kommunfastigheter AB. De båda byggbolagen avser att köpa tre tomter var. Köpeskillingen uppgår till omkring tre miljoner kronor per fastighet. Detaljplanen medger uppförande av flerbostadshus och radhus/parhus. Både Mark 1 i Ånneröd AB och Eskilstuna kommunfastigheter AB har för avsikt att bygga flerbostadshus inom den mark som köpekontraktet avser. Kommunfullmäktige föreslås säga ja till förslagen till köpekontrakt.

Plan för näringsliv och arbete

Kommunfullmäktige föreslås anta den nya planen för näringsliv och arbete. Planens syfte är att samla hela kommunkoncernens samtliga åtagande för 2017 och 2018, gällande näringsliv och arbetsmarknadsfrågor.

Nej till stöd för bredbandsutbyggnad

Kommunstyrelsen förslås säga nej till Barva networks ansökan om stöd för bredbandsutbyggnad i Eskilstuna kommun, på grund av pågående marknadskampanj av annan nätaktör. Detta omöjliggör tilldelning av stöd av konkurrenshänseende.

Svar på två medborgarförslag

  • I slutet av förra året inkom ett medborgarförslag om att införa körförbud för hälften av alla bilar i Eskilstuna varannan dag och samtidigt införa gratis kollektivtrafik. Nu föreslås att kommunfullmäktige säger nej till förslaget. Vad gäller att stoppa viss del av biltrafiken, så menar kommunledningskontoret att det saknas lagligt stöd till detta. Angående fri kollektivtrafik menar de att det innebär en liten påverkan på biltrafiken samtidigt som det medför kostnadsökningar.
  • Eskilstunabon Gunnar Lindqvist lämnade in ett medborgarförslag i början av året om att begränsa tillstånd för fyrverkerier och försäljning av raketer. Kommunledningskontoret menar att det här är en politisk fråga där lagstiftningen bestäms av riksdagen. Det är sedan upp till kommunerna och MSB att verka för att hanteringen av fyrverkerier sker på ett tillräckligt säkert sätt. Eskilstuna har i sina lokala ordningsföreskrifter reglerat fyrverkerianvändandet. Huvudregeln är att tillstånd krävs av polisen om man inom detaljplan vill använda fyrverkerier och andra pyrotekniska varor. Tillstånd krävs dock inte vid angivna tidpunkter kring nyår, påsk och valborgsmässoafton. Kommunen ska påbörja en översyn av de lokala ordningsföreskrifterna. Föreskrifterna om fyrverkerier får utredas och prövas på nytt i den översynen. I och med det svaret föreslås att kommunfullmäktige ska anse att medborgarförslaget är besvarat.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.