MENY
Eskilstuna kommun

5 mars 2019

26-27 februari sammanträdde kommunstyrelsens arbetsutskott för att bereda ärenden inför beslutssammanträdet 5 mars. Här är ett axplock i form av notiser från de ärenden som behandlades.

Bland annat diskuterades riktlinjer för POSOM-arbete, jämställda och jämlika arbetsplatser, bygglovstaxan och upphävandet av en strategi för ett interkulturellt Eskilstuna.

Även ett antal andra ärenden diskuterades och här hittar du föredragslista och alla tillhörande handlingar.länk till annan webbplats

Exempelbild

Riktlinjer för POSOM-arbete

Eskilstuna kommun har tagit fram förslag på riktlinjer gällande psykiskt och socialt omhändertagande vid större olyckor, allvarliga- och extra ordinära händelser, POSOM. Det här är riktlinjer som ska aktiveras exempelvis vid en större olycka och ska vara ett stöd till medborgare vid svårare händelser.

Nu föreslås att kommunfullmäktige antar riktlinjerna och att socialnämnden får i uppdrag att samordna och leda kommunens POSOM-organisation.

Jämställda och jämlika arbetsplatser

Eskilstuna kommun har en målsättning för jämställdhet och likabehandling ur ett arbetsgivarperspektiv. I slutänden handlar det om att det inte ska förekomma någon form av diskriminering på kommunens arbetsplatser. Nu föreslås att alla nämnder och bolag ska arbeta utifrån målsättningen och bland annat att det ska finnas en återrapportering om vilka åtgärder som vidtagits i arbetet med likabehandling. Förslaget ska beslutas av kommunfullmäktige.

Revidering av plan- och bygglovstaxan

Nu finns förslag på nya handläggningskostnader hos plan-, bygglovs-, och projekt/GIS-avdelningen hos Eskilstuna kommun. De nya taxorna föreslås gälla från 1 april 2019 om de antas av kommunfullmäktige. Här nedan är förslagen till nya taxor.

Skriv tabellbeskrivning här

Avdelning/verksamhet

Timpris 2019 års nivå

Nuvarande timpris

Bygglovsavdelning

960 kronor/timme

738 kronor/timme

Planavdelning

960 kronor/timme

738 kronor/timme

Projektverksamhet

960 kronor/timme

525 kronor/timme

GIS-verksamhet

1 175 kronor/timme

850 kronor/timme

Upphävande av strategi för ett interkulturellt Eskilstuna

Eskilstuna kommun har haft en strategi för ett interkulturellt Eskilstuna. Strategin antogs 2014 och sträckte sig fram till 2018. Nu har strategin utvärderats och det har visat sig att strategin haft ett svagt utfall i form av genomförande och genomslagskraft i den kommunala verksamheten. Därför föreslås nu att strategin upphävs och att vissa delar av den i stället ska ingå i det som kallas Plan för trygghet och inkludering. Nu är det upp till kommunfullmäktige att fatta beslut om förslagen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.