MENY
Eskilstuna kommun

30 januari 2018

23 och 24 januari sammanträdde kommunstyrelsens arbetsutskott för att bereda ärenden inför beslutssammanträdet 30 januari.

Här är ett axplock i form av notiser från de ärenden som behandlades. Bland annat diskuterades markköp i Skiftinge, försäljning av en blivande fastighet i Trumtorp och trygghetspengar till Årbyföreningen.
Även ett antal andra ärenden diskuterades och här hittar du föredragslista och alla tillhörande handlingar.länk till annan webbplats

Exempelbild

Köp av mark i Skiftinge

I anslutning till Årbyrondellen och E20 pågår detaljplaneläggning för ett nytt handelsområde (Skiftinge handelsområde). Inom detaljplaneområdet äger Eskilstuna kommun all mark utom fastigheten Skiftinge 1:3 vilken ägs av Kungsleden Skiftinge AB. Nu föreslås att kommunfullmäktige godkänner att Eskilstuna kommun köper fastigheten Skiftinge 1:3 för 19 miljoner kronor. I och med köpet av Skiftinge 1:3 äger Eskilstuna kommun all mark inom området som omfattas av den nya detaljplanen för Skiftinge handelsområde.

Trygghetspengar till Årbyföreningen

Inom kommunen finns speciella medel som kommer från Kommunfastigheters resultat, så kallade bosociala medel. Nu föreslås att kommunstyrelsen beslutar att Årbyföreningen får 200 000 konor från dessa medel för sitt trygghetsskapande arbete under 2018.

Försäljning av fastighet i Trumtorp

Företaget Bovieran avser att uppföra flerbostadshus i området Trumtorp i Odlaren. Sedan tidigare finns ett marktilldelningsavtal och nu föreslås kommunfullmäktige säga ja till att Bovieran får köpa en blivande fastighet så de kan bygga. Köpeskillingen för fastigheten uppgår till totalt 4 939 117 kronor. En handpenning om 150 000 kronor betalades in år 2013.

Fler kan få erbjudande om arbetsskor

2016 beslutade kommunfullmäktige att erbjuda arbetsskor för inomhusbruk till ett antal befattningar inom kommunen. Nu föreslås att kommunfullmäktige beslutar att listan över befattningar som får ta del av erbjudandet utökas med gruppen omsorgsstödjare.

Projektet Energicentrum

Eskilstuna kommun och Energimyndigheten bedriver tillsammans projektet Energicentrum. Projektet har beviljats delfinansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden och pågår mellan 1 juni 2017 och 30 september 2020. I projektet finns ett behov av att klargöra hur ansvarsfördelningen mellan de två organisationerna ska fördelas under uppbyggnads- och driftsfas på ett övergripande plan. Detta har hanterats i en avsiktsförklaring som nu behöver godkännas. Därför föreslås att kommunstyrelsen godkänner avsiktsförklaringen.

Medborgarförslag om allmänt duschrum i Eskilstuna

I maj förra året inkom ett medborgarförslag från en Eskilstunabo om att inrätta ett allmänt duschrum i kommunen. Förslagsställaren menar att duschrummet skulle kunna användas av EU-medborgare, hemlösa och turister. Nu föreslås att förslaget ska få avslag. Anledningen är att bland annat hjälporganisationer och Härbärget ofta erbjuder möjligheten till dusch. Det finns dessutom inga planer på att kommunen ska inrätta sådana anläggningar och det är förenat med investerings- och driftkostnader.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.