MENY
Eskilstuna kommun

30 april 2019

16 och 17 april sammanträdde kommunstyrelsens arbetsutskott för att bereda ärenden inför beslutssammanträdet 30 april. Här är ett axplock i form av notiser från de ärenden som behandlades.

Bland annat diskuterades införande av e-petition, fastighetsförvärv och stöd för bredbandsutveckling.

Även ett antal andra ärenden diskuterades och här hittar du föredragslista och alla tillhörande handlingar.länk till annan webbplats

Exempelbild

Nytt sätt för invånarna att lämna förslag till kommunen

Nu föreslås att kommunfullmäktige beslutar att införa så kallad e-petition. E-petition är en digital tjänst där invånare kan lämna förslag till kommunen, som andra invånare kan rösta på via en digital plattform. Förslag som får tillräckligt många röster går vidare till beslut i den nämnd hos kommunen som berörs. Om flera nämnder berörs eller om förslaget är av mer principiell karaktär föreslås att kommunstyrelsen ska hantera förslaget.

Tidigare fanns möjlighet för invånare i Eskilstuna att lämna så kallade medborgarförslag, men i årsplan 2018 beslutades att den möjligheten skulle avvecklas. E-petition innebär mindre administrativa kostnader än medborgarförslag – dessutom är inte e-petition lagstyrt och kommunen har därför själv möjlighet att reglera vilka principer som ska gälla vid ett införande av e-petition.

För Eskilstuna kommun föreslås ett antal grundprinciper:

  • E-petitioner får lämnas av folkbokförda i Eskilstuna kommun och förslagen ska handla om Eskilstuna kommuns verksamhet, det som kommunen har rådighet att besluta om.
  • E-petition ska finnas på eskilstuna.se för röstning under 90 dagar och ska få minst 100 röster för att beslutas i nämnd.

E-petition föreslås införas i januari 2020. Om så sker ska det ske en utvärdering under första året.

Markförvärv som kan utveckla Eskilstuna

Eskilstuna kommun har varit med och budat på en större fastighet i Hällberga på cirka 300 hektar. Kommunens vinnande bud låg på 45 miljoner kronor. Tanken är att den förvärvade marken ska kunna användas för bostäder. Fram till nu har Eskilstunas utveckling till stor del skett genom förtätning av centralorterna Eskilstuna och Torshälla. Och det behövs markområden utanför centralorterna för att kunna tillgodose den växande befolkningens behov.

Nu föreslås att överenskommelsen om fastighetsreglering rörande fastigheten Hällberga 1:30 godkänns av kommunstyrelsen.

Hotellköp kan leda till utveckling vid Strängnäsvägen

Hotell Eskilstuna, beläget utmed Strängnäsvägen, är ute till försäljning och Eskilstuna kommun har för avsikt att köpa hotellbyggnaden och övriga fastigheten för 20 miljoner kronor. Nu föreslås att kommunstyrelsen undertecknar det köpeavtal som skulle kunna leda till att kommunen kan utveckla området kring hotellet. På så sätt skulle infarten till Eskilstuna kunna utvecklas liksom in- och utfart till Ekängens sportanläggningar. Även kringliggande handelsområde och Rörmosseväggen skulle kunna få förbättrade trafiklösningar.

Stöd för bredbandsutbyggnad

Kommunstyrelsen har avsatt två miljoner kronor som stöd för bredbandsutbyggnad under 2019 och nu finns ett beslutsärende gällande formerna för hur stödet ska kunna delas ut. Ansökningstiden föreslås vara 2 till 29 maj i år.

För att kommunen ska kunna dela ut ett ekonomiskt stöd måste en rad villkor uppfyllas för att vara juridiskt korrekt. Främst utifrån konkurrenshänseende, lika behandling (ej gynnande av enskild) och transparens.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.