MENY
Eskilstuna kommun

29 januari

22 januari sammanträdde kommunstyrelsens arbetsutskott för att bereda ärenden inför beslutssammanträdet 29 januari. Här är ett axplock i form av notiser från de ärenden som behandlades.

Bland annat diskuterades ett matteprojekt, otillåtna bosättningar, ny inköpscentral och ny biogasanläggning.

Även ett antal andra ärenden diskuterades och här hittar du föredragslista och alla tillhörande handlingar.länk till annan webbplats

Exempelbild

Förlängning av deltagande i matteprojekt

I januari 2016 slöt kommunen ett avtal med Mälardalens högskola och Sparbanken Rekarne. Avtalet gällde utveckling av forskningsbaserade läromedel i matematik för årskurserna ett till tre. Syftet var att utveckla matematikundervisningen och ge lärare tillgång till forskningsbaserade läromedel. Resultatet uppges vara bra och inblandade parter nöjda. Av den anledningen och att projektet ska bli helt genomfört vill kommunen förlänga avtalet fram till december 2020. Något som i så fall skulle kosta kommunen totalt 1,5 miljoner kronor. Kommunfullmäktige förslås nu besluta att kommunstyrelsen får i uppdrag att teckna ett nytt avtal med högskolan om en förlängning av projektet. Finansieringen ska ske inom grundskolenämndens ram.

Så ska kommunen hantera otillåtna bosättningar

Nu har en anvisning för hantering av otillåten bosättning utanför detaljplanerad kommunal mark tagits fram. I den står det hur kommunens personal ska agera, steg för steg, i samband med att en otillåten bosättning upptäcks. Detta för att hanteringen ska vara så effektiv och rättssäker som möjligt. Här står bland annat när och hur kontakt ska etableras med externa aktörer som polisen och kronofogden, hur dokumentation ska genomföras och vilka andra insatser som anställda hos kommunen ska eller inte ska göra. Nu föreslås att kommunstyrelsen antar den föreslagna anvisningen.

Utredning av ny inköpscentral för upphandling av extern vård

Socialnämnden i Eskilstuna vill utreda om det är en bra idé att införa en egen inköpscentral för inköp av extern vård. I dag sköts den verksamheten av Vårdförbundet Sörmland, där Eskilstuna är en av de kommuner som ingår. Socialnämnden menar att det vore bättre att införa en egen inköpscentral så att kontakten mellan dem som upphandlar vården blir närmare de verksamheter som utnyttjar upphandlade avtal rörande extern vård. Kommunstyrelsen föreslås ny fatta ett beslut som innebär att kommunledningskontoret utreder möjligheten att införa en inköpscentral.

Rapport om biogas föreslår ny anläggning i Eskilstuna

Om fler kommunala och privata fordon ska drivas med biogas, så måste det finnas förutsättningar för att producera gasen lokalt. Det framkommer i en rapport som tagits fram av Eskilstuna kommunföretag AB. Rekommendationen i rapporten är därför att Eskilstuna kommun ger Kommunföretag förutsättningar att etablera en ny anläggning för lokal produktion av biogas. Anläggningen kan drivas i egen eller privat regi. Kommunfullmäktige föreslås nu godkänna rapporten, ge Kommunföretag i uppdrag att förbereda ett eventuellt beslut om investering i ny biogasanläggning samt ge Kommunföretag i uppdrag att se till att en investering genomförs, under förutsättning att Eskilstuna Energi och Miljö blir leverantör av biogas till den allmänna kollektivtrafiken och det inte finns någon annan aktör i kommunen som kan leverera biogas producerat av lokalt matavfall.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.