MENY
Eskilstuna kommun

28 maj 2019

21 och 22 maj sammanträdde kommunstyrelsens arbetsutskott för att bereda ärenden inför beslutssammanträdet 28 maj. Här är ett axplock i form av notiser från de ärenden som behandlades.

Bland annat diskuterades partistöd, försäljning av mark i Skiftinge handelsområde, expropriation av en fastighet samt kommunens syn på en eventuell bergtäkt i Hugelstaskogen.

Även ett antal andra ärenden diskuterades och här hittar du föredragslista och alla tillhörande handlingar.länk till annan webbplats

Utbetalning av partistöd

Partistöd ges till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. Partistödet betalas ut med ett grundstöd för varje parti som är representerat i kommunfullmäktige, samt ett mandatbundet stöd.

Partistöd betalas ut för perioden 1 juli-31 december 2019 enligt följande:

Socialdemokraterna

696 150 kronor

Sverigedemokraterna

423 150 kronor

Moderaterna

395 850 kronor

Vänsterpartiet

204 750 kronor

Liberalerna

177 450 kronor

Centerpartiet

177 450 kronor

Miljöpartiet

122 850 kronor

Kristdemokraterna

122 850 kronor

Exempelbild

De områden som markförsäljningen i Skiftinge handlar om. Bilden till vänster berör MaxFastigheter och bilden till höger Biltema.

Försäljning av mark i Skiftinge handelsområde

Nu ska kommunstyrelsen fatta beslut om försäljning av mark i Skiftinge handelsområde. Det är två företag som avser att köpa mark ungefär på den plats som tidigare var köpcentret Rondellen.

MaxFastigheter i Sverige vill köpa två markområden om sammanlagt närmare 50 000 kvadratmeter. På marken kan företaget sedan bygga anläggningar som ska rymma olika butiker. Köpeskillingen ligger på 80 250 000 kronor.

Biltema har sedan lång tid tillbaka aviserat att de vill bygga i det nya handelsområdet. Nu finns ett köpekontrakt framtaget som innebär att företaget köper 21 600 kvadratmeter mark i området för 14 400 000 kronor.

Nerbrunnen industrifastighet kan tas över av kommunen

Vintern 2012 brann en industrifastighet i Vilsta industriområde ner till grunden. I samband med branden läckte föroreningar ut och efter branden gick företaget som drev verksamhet i byggnaden i konkurs. Akuta saneringsåtgärder genomfördes efter branden och fastigheten är nu övergiven eller abandonerad. Det finns fortfarande saneringsbehov och fastigheten är så pass förorenad att industri inte får drivas på platsen.

Kommunstyrelsen föreslås nu ansöka om så kallad expropriation av fastigheten. Det vill säga att fastighetsägaren tvingas lämna över äganderätten till kommunen. I samband med det skulle kommunen kunna ansöka om statliga medel för att sanera platsen så att ny verksamhet kan etableras där.

Placeringen av den tilltänkta bergtäkten markerad av en röd ring nere i högra hörnet.

Kommunen: ”Olämpligt att anlägga en bergtäkt”

Företaget Sweroc vill skapa en bergtäkt i Hugelstaskogen. Bakgrunden är att stenkvaliteten i det tilltänkta berget är bra och skulle bland annat kunna användas för att tillverka cement. Med anledning av detta har företaget skickat ut ett samråd för att olika intressenter ska kunna tycka till om bergtäkten. En av de parter som fått ta del av samrådet är Eskilstuna kommun. I ett föreslaget svar på samrådet skriver kommunen att det är olämpligt att anlägga en bergtäkt på platsen. Anledningen är att kommunen vill kunna bygga fler bostäder i närheten av platsen och att ett område mellan Ekängen, Svista och Hugelsta pekas ut som ett särskilt skyddsvärt landskap med höga värden för rekreation. Nu ska kommunstyrelsen bestämma om det föreslagna svaret ska godkännas.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.