MENY
Eskilstuna kommun

28 januari

Exempelbild

21 och 22 januari sammanträdde kommunstyrelsens arbetsutskott för att bereda ärenden inför beslutssammanträdet 28 januari. Här är ett axplock i form av notiser från de ärenden som behandlades.

Bland annat diskuterades ny biogasanläggning i Eskilstuna, en upprustning av Fröslundaskolan, stadsdelsgränser och två köpekontrakt som kan ge fler bostäder i stan.

Även ett antal andra ärenden diskuterades och här hittar du föredragslista och alla tillhörande handlingar.länk till annan webbplats

Ny biogasanläggning i Eskilstuna

Nu föreslås kommunfullmäktige fatta beslut om att godkänna en investering i en ny biogasanläggning i Eskilstuna. Investeringen beräknas hamna på omkring 180 miljoner kronor varav 78,5 miljoner finansieras genom bidrag från Naturvårdsverket.

Investeringen i en ny produktionsanläggning för biogas beräknas medföra positiva effekter för klimat och miljö och samhällsekonomin. Dessutom handlar det om fler arbetsplatser i Eskilstuna.

Upprustning av Fröslundaskolan

Nu föreslås att Fröslundaskolan i Eskilstuna byggs om och rustas upp. Bakgrunden är att Internationella Engelska Skolan som finns i lokalerna vill utveckla sin verksamhet. Samtidigt vill kommunen utveckla Fröslunda centrum och en upprustning av skolan ligger i linje med den viljan.

Åtgärderna förväntas kosta 105 miljoner kronor för kommunen och Eskilstuna kommunfastigheter. En kostnad som täcks av hyran som ska betalas av Internationella Engelska Skolan.

Omkring 170 lägenheter kan byggas bakom Slottsskolan

Kommunstyrelsen föreslås godkänn två köpekontrakt för två fastigheter bakom Slottsskolan i Eskilstuna. Fastigheterna föreslås säljas till Kommunfastigheter vilka har för avsikt att bygga omkring 170 lägenheter på marken. Köpeskillingen för den ena fastigheten ligger på drygt 17 miljoner kronor medan den andra kostar närmare 21 miljoner.

Beslut om nya stadsdelsgränser i Eskilstuna

Sedan tidigare har stadsbyggnadsnämnden tagit beslut om nya stadsdelsgränser i Eskilstuna. Nu ligger ärendet hos kommunfullmäktige som ska besluta om ungefär samma underlag. Enda skillnaden mellan det föregående beslutet och det föreslagna är att kvarteret Äspingen föreslås tillhöra Måsta.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.