MENY
Eskilstuna kommun

24 januari 2017

17-18 januari sammanträdde kommunstyrelsens arbetsutskott för att bereda ärenden inför beslutssammanträdet den 24 januari.

Här är ett axplock i form av notiser från de ärenden som behandlades. Bland annat diskuterades namnet på Eskilstunas nya arena, en ny familjecentral i Eskilstuna, statsbidrag för bostadsbyggande och övervakningskameror.

Även ett antal andra ärenden diskuterades och här kan du hitta både föredragslista och alla tillhörande handlingar.länk till annan webbplats

Exempelbild

Eskilstunas nya multiarena föreslås heta Stiga Sports Arena Eskilstuna.

Nya arenan ska heta Stiga Sports Arena Eskilstuna

Nu föreslås Eskilstunas nya multiarena få ett namn: Stiga Sports Arena Eskilstuna. Kommunstyrelsen ska fatta beslutet som också innebär en samverkansöverenskommelse mellan Stiga Sports AB och Eskilstuna kommun.

För att företaget ska få ha sitt namn på arenan måste Stiga avsätta 500 000 kronor årligen till en evenemangsfond i kommunens regi. Stiga ska även placera pingisbord och annan sportutrustning i Eskilstunas parker, stadsdelar och anläggningar – till ett värde av 270 000 kronor.

Stiga Sports AB förbinder sig också att verka för att se till att bordtennis- och andra evenemang genomförs i Eskilstuna. Dessutom ska företaget marknadsföra Eskilstuna både nationellt och internationellt.

Så ska Eskilstuna använda statsbidrag för bostadsbyggande

Regeringen har avsatt 3,8 miljarder kronor över tre år i syfte att stärka bostadsbyggandet. År 2016 fördelades 1,8 miljarder bland de kommuner som sökt medel. Eskilstuna har fått ta del av statsbidraget. Sammanlagt handlar det om 41 659 614 kronor som nu ska fördelas på olika poster.

Framför allt är det tänkt att pengarna ska användas för att stärka bostadsbyggarprocessen, skapa en fond för att hantera förorenade områden samt till att ge bredbandsutbyggnaden på landsbygden en extra skjuts.

Beslutet om hur pengarna ska användas fattas av kommunstyrelsen 24 januari. De statliga stimulansmedlen kan även sökas under 2017 och 2018.

Ny familjecentral kan hamna i Eskilstuna

Två privata vårdcentraler i Eskilstuna hr visat intresse för att starta en familjecentral. En familjecentral vänder sig till familjer som väntar barn eller har barn som ännu inte börjat förskoleklass. Familjecentraler ska ha ett hälsofrämjande perspektiv och åtminstone erbjuda barnmorskemottagning, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst med inriktning på förebyggande arbete.

Kommunledningskontoret föreslår nu att kommunfullmäktige ställer sig positiv till att, i samverkan med en privat vårdcentral och landstinget, få ytterligare en familjecentral i centrum. Det skulle i så fall bland annat innebära att vårdcentralen City, som i dag är mycket välbesökt, får avlastning.

Först måste dock förutsättningarna för en ny familjecentral undersökas. Ett uppdrag som föreslås hamna på socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden.

EM i radiobil riskerar bli utan bidrag

Kommunledningskontoret föreslår att Modellklubben Eskils ansökan om bidrag på 250 000 kronor får avslag. Däremot är det inte omöjligt att en mindre summa pengar kan avvaras för att stötta föreningens satsning på Europamästerskapen i Radiostyrd Bilsport klass 1:8 off road. En tävling som ska genomföras på Eskilstuna Motorsportcenter under 2017.

Enligt kommunledningskontoret har kommunen redan hjälpt föreningen att bygga upp en ny miniracingbana i Gröndal. Dessutom har stora investeringar gjorts i anläggningen som till viss del sammanfaller med föreningens förfrågan i ansökan. Kommunledningskontoret anser inte heller att ett Europamästerskap i radiostyrd bilsport uppnår alla kriterier som finns för samverkansöverenskommelser. Det kommer att locka publik och ge viss uppmärksamhet, men inte i den omfattning som ansökan avser. Däremot stängs alltså inte dörren helt och det finns en vilja att diskutera ett mindre bidrag än 250 000 kronor.

Fler barn föreslås få vara mer på förskolan

I dag får barn till arbetssökande eller föräldralediga bara vara på förkolan 15 timmar i veckan. Men snart kan det komma att ändras. I ett förslag till kommunfullmäktige säger kommunledningskontoret att tiden borde kunna utökas till 25 timmar. På så sätt kan även den här kategorin barn lättare stimuleras i sin utveckling och lärande. Dessutom motverkar en längre närvarotid utanförskap och ger positiva signaler till vårdnadshavare om att förskolan är det första steget i skolväsendet.

Om förslaget går igenom ska det gälla både i de kommunala och fristående förskolorna. Det kostar naturligtvis pengar att låta fler barn vistas en längre tid i förskolan. Exempelvis måste fler barn få mat och mer personal behövs för att ta hand om barnen. Därför måste de ekonomiska ramarna ses över, något som kommunstyrelsen föreslås titta närmare på. Även kö- och avgiftsregler måste undersökas av kommunstyrelsen.

Nej till medborgarförslag om övervakningskameror

I slutet av augusti 2016 lämnades ett medborgarförslag in till kommunfullmäktige. I korthet går förslaget ut på att kameror ska monteras upp på platser där brott begås. Men enligt kommunen finns det inte tillräckligt med underlag som visar att just kameraövervakning i alla lägen är det mest effektiva sättet att arbeta brottsförebyggande på. I vissa fall kan det vara det, i andra inte. Ett generellt beslut om att införa kameraövervakning bedöms inte vara effektivt och det är också därför som kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.