MENY
Eskilstuna kommun

11 september 2018

28-29 augusti sammanträdde kommunstyrelsens arbetsutskott för att bereda ärenden inför beslutssammanträdet 11 september. Här är ett axplock i form av notiser från de ärenden som behandlades.

Bland annat diskuterades medfinansiering av utbildning, ny jämställdhetsplan, inriktningsbeslut för upphandling av tågtrafik och förenklat beslutsfattande om vissa hemtjänstinsatser för äldre.

Även ett antal andra ärenden diskuterades och här hittar du föredragslista och alla tillhörande handlingar.länk till annan webbplats

Exempelbild

Så här ska Mälardalens högskolas nya campus se ut när det är fullt utbyggt.

Medfinansiering av utbildning

Det så kallade Sörmlandskontraktet mellan Eskilstuna kommun och Mälardalens högskola innebär att kommunen går in och medfinansierar viss utbildning hos högskolan. Kommunstyrelsen ska nu fatta beslut om ett avtal som innebär att Eskilstuna kommun åtar sig att finansiera högskolans arbete med digitalisering av utbildningsprogram i Eskilstuna med upp till och med tio miljoner kronor år 2019, 20 miljoner kronor år 2020 och 20 miljoner kronor år 2021. Avtalet sträcker sig från ett eventuellt undertecknande till och med den 31 december 2021. Nu föreslås att kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsen ordförande får underteckna kontraktet.

Ny jämställdhetsplan

Plan för jämställdhet anger färdriktningen och ambitionsnivån för Eskilstuna kommuns arbete med jämställdhet. Den innehåller konkreta mål, riktlinjer, strategier och metoder för att Eskilstuna ska behålla tätpositionen bland landets kommuner avseende jämställdhet. Nu föreslås att kommunfullmäktige beslutar att anta Plan för jämställdhet för Eskilstuna kommunkoncern 2018-2024. Samtidigt föreslås att den gamla handlingsplanen, På spaning efter jämställdheten, upphör att gälla.

Ett av de nya Mälartåg som så småningom ska trafikera regionen.

Inriktningsbeslut inför upphandling av regionaltågtrafik

I december 2021 löper nuvarande avtal ut om den upphandlade regionaltågtrafiken i Mälardalen. Nu finns förslag på ett inriktningsbeslut rörande tiden efter 2021. Det beslutet ska senare kompletteras med ett genomförandebeslut. Efter år 2021 ska bland annat hela den nya fordonsflottan bestående av nytillverkade tåg vara i full drift. Inriktningsbeslutet, som det nu alltså ska beslutas om, och genomförandebeslutet handlar bland annat om turtäthet och biljettsystem. Nu föreslås att inriktningsbeslutet godkänns av kommunfullmäktige.

Exploateringsavtal för fastigheter

Det finns en detaljplan för fastigheten Vapnet 3 med flera, ett område bakom Trafikverket och vid Rothoffsparken. Detaljplanens syfte är bland annat att skapa byggrätter för flerfamiljsbostadshus uppdelat i äldreboende och trygghetsboende. Nu föreslås att kommunstyrelsen godkänner ett exploateringsavtal för området. Exploatör är byggföretaget Peab.

Förenklat beslutsfattande om vissa hemtjänstinsatser för äldre

1 juli trädde en ny lag i kraft som ger kommuner rätt att under vissa förutsättningar kunna bevilja äldre personer vissa insatser inom äldreomsorgen utan föregående biståndsprövning. Införandet bedöms ge äldre kvinnor och män i Eskilstuna kommun möjligheten att på ett enklare sätt få tillgång till hjälp av hemtjänsten när personen bedömer att hens egna förmågor inte räcker till.

Nu föreslås bland annat att kommunfullmäktige säger ja till att införa så kallat förenklat beslutsfattande om vissa hemtjänstinsatser för äldre under 2019 i Eskilstuna kommun.

Plan mot alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak

Nu har en uppdaterad plan mot alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak tagits fram. Den nya planen ska gälla för åren 2019-2022. Fokus ligger främst på insatser för att begränsa och försvåra tillgängligheten av alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak men även attityd- och kunskapshöjande insatser finns med. Inriktningen är också att kommunen ska erbjuda lättillgängligt stöd för personer med missbruk/beroende och stöd till deras anhöriga. Nu föreslås bland annat att kommunfullmäktige antar planen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.