MENY
Eskilstuna kommun

10 oktober 2017

3-4 oktober sammanträdde kommunstyrelsens arbetsutskott för att bereda ärenden inför beslutssammanträdet 10 oktober.

Här är ett axplock i form av notiser från de ärenden som behandlades. Bland annat diskuterades en ny etablering i Eskilstuna logistikpark, justerade belopp till friskolor, översiktsplanen och tillsyn kring e-cigaretter.

Även ett antal andra ärenden diskuterades, bland annat delårsrapport 2. Här kan du hitta både föredragslista och alla tillhörande handlingar.länk till annan webbplats

Exempelbild

Nya jobb till Eskilstuna med ny etablering i logistikparken

Rockwool AB vill bygga en anläggning i Eskilstuna logistikpark. Det handlar om ett cirka 18 hektar stort område och köpeskillingen ligger på drygt 35 miljoner koronor. Anläggningen beräknas ge flera nya jobb och kommunstyrelsen föreslås nu låta kommunstyrelsens ordförande se till att alla nödvändiga överlåtelsehandlingar undertecknas.

Justerade belopp till friskolor

I sammanlagt fem domar har förvaltningsrätten förklarat att Eskilstuna kommun gjort fel gällande skolpeng till de fristående skolföretagen British Schools AB, British Mini Schools AB och AmiSgo AB. De felaktiga besluten gäller åren 2015 och 2016. Nu föreslås att kommunstyrelsen säger ja till justerade grundbelopp till skolorna för de åren.

Nytt reglemente efter ny lag om e-cigaretter

En ny lag om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare har antagits. Lagen innebär nya uppgifter för kommunerna, som har fått ansvar för delar av tillsynen. Därför föreslås nu kommunfullmäktige besluta om en revidering av miljö- och räddningstjänstnämndens reglemente. Det innebär att miljö- och räddningstjänstnämnden ska vara ansvarig nämnd för kommunens uppgifter enligt den nya lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Bland annat handlar det om tillsynsverksamhet så att ingen till exempel säljer e-cigaretter till personer under 18 år.

Utställning av föreslagen avfallsplan

Ett förslag till ny avfallsplan har tagits fram för Eskilstuna kommun. Förslaget innehåller uppgifter om avfall inom kommunen och förslag på åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet. Nu föreslås kommunstyrelsen besluta att det ny förslaget ställs ut under perioden 2017-10-11 till 2017-11-10. Detta eftersom Miljöbalken säger att sådana här förslag måste ställas ut för granskning under minst fyra veckor innan de kan antas.

Översiktsplanen under luppen

Minst en gång per mandatperiod ska kommunfullmäktige pröva om översiktsplanen fortfarande är aktuell eller måste ändras på någon eller några punkter. Den nu genomförda aktualitetsprövningen visar att Översiktsplan 2030 fortfarande är aktuell och fungerar som vägledning för fortsatt planering, men att det också finns delar av planen som behöver revideras. Bland annat är befolkningstillväxten i Eskilstuna större än vad som förutsågs i den tidigare versionen av översiktsplanen. Nu föreslås att kommunfullmäktige godkänner aktualitetsprövningen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.