MENY
Eskilstuna kommun

10 mars

Exempelbild

Den 3 och 4 mars sammanträdde kommunstyrelsens arbetsutskott för att bereda ärenden inför beslutssammanträdet den 10 mars. Här är ett axplock i form av notiser från de ärenden som behandlades.

Bland annat diskuterades årsredovisning för 2019, Fristadsreservatet, riktlinjer för skolors utemiljö och nytt vattenskyddsområde i Hyndevad.

Även ett antal andra ärenden diskuterades och här hittar du föredragslista och alla tillhörande handlingar.länk till annan webbplats

Årsredovisning för år 2019

Eskilstuna kommuns årsredovisning för år 2019 ska beslutas av kommunfullmäktige och sammanfattar årets viktigaste händelser och ekonomiska resultat. Kommunen redovisar ett överskott för år 2019, vilket är viktigt för att kunna finansiera välfärden på sikt. Årets resultat uppgår till 147 miljoner kronor för kommunen och 190 miljoner kronor för bolagskoncernen. Måluppfyllelsen är bättre än eller nära målet för alla områden.

Fristadsreservatets framtid

Kommunstyrelsen förslås fatta beslut om att markanvisa fastigheten Vapensmeden 1, Fristadsreservatet. Eskilstuna kommun köpte fastigheten 1970 och flyttade dit fler byggnader för att skapa en väl bevarad gårdsmiljö från Fristadsepoken. Förslaget innebär att fastigheten anvisas till en intressent på marknaden som kan tillvarata fastighetens kvalitéer med respekt för den kulturhistoria som finns. En markanvisning ska tydliggöra att kommunens vilja vid en omvandling av fastigheten är att originalbyggnaderna utmed Nygatan och Bruksgatan behålls och renoveras, i första hand till bostäder, för en oförändrad gatubild.

Riktlinjer för skolors utemiljöer

Ett förslag till riktlinjer för kommunala och fristående skolors och förskolors utemiljöer har arbetats fram. Riktlinjerna kan användas när nya skolor och förskolor ska etableras för att säkerställa att utemiljön följer Boverkets allmänna råd. Riktlinjerna ger förutsättningar för en attraktiv skola där barnen ges goda förutsättningar för inlärning.

Kommunfullmäktige föreslås anta riktlinjerna.

Barn och lärare som leker på skolgård.

Nytt vattenskyddsområde för Hyndevad

Eskilstuna Energi och Miljö AB vill att kommunfullmäktige ska fastställa ett nytt vattenskyddsområde och nya skyddsföreskrifter för Hyndevad grundvattentäkt. Enligt lagen ska ägare och innehavare av mark inom vattenskyddsområdet få yttra sig över förslaget innan beslut fattas.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.