MENY
Eskilstuna kommun

Stadsdelsutveckling

En styrgrupp leder arbetet och en kommunövergripande resursgrupp samordnar kommunens stadsdelsutveckling i samarbete med kommunens stadsläkningsprojekt, boende och lokala aktörer i stadsdelarna.

Strategi för Eskilstuna kommunkoncerns stadsdelsutvecklingsarbete 2013-2015 kommer att revideras under början av 2017. Strategins koncernövergripande förhållningssättet gäller fortfarande. Det processinriktade och förvaltningsövergripande arbetet i stadsdelarna ska från kommunkoncernens sida utvecklas i bred dialig med civilsamhället och fastighetsägare.

Läs planen här: Strategi för Eskilstuna kommunkoncerns stadsdelsutvecklingsarbete

I staden  pågår sedan många år ett lokalt utvecklingsabete. Fokus på stadsdelsutvecklingen ligger i dagsläget på Skiftinge och Lagersberg-Råbergstorp-Stenby (LaRS.)

I Torshälla pågår sedan 2011 ett omfattande stadsutvecklingsarbete i syfte att stärka och utveckla staden och öka dess attraktivitet för boende, verksamma och för besökare. Utvecklingsarbetet drivs i nära samverkan mellan stadens aktörer: föreningar, näringslivet, fastighetsägare, invånare och kommunala verksamheter.

Här nedan kan du läsa om stadsdelsutvecklingenarbetet.

                                    

Utvecklingsarbete pågår i flera av Eskilstunas stadsdelar, såsom Lagersberg/Råbergstorp/Stenby (LaRS-projektet) , Fröslunda, Nyfors, Skiftinge och Årby. Arbetet inriktas på att få till stånd ett processinriktat och förvaltningsövergripande arbete.  Nätverksbyggande och stödjande funktion till de lokala mötesplatserna och till boende och andra aktörer i stadsdelarna är grunden i arbetet.  En bred samverkan finns i stadsdelarna mellan:

  • Boende 
  • Bostadsföretag 
  • Föreningar 
  • Skolor 
  • Företag 
  • Kommunens olika förvaltningar 
  • Landstinget 

Stadsdelsutvecklingen leds av Kommunledningskontoret. En styrgrupp leder arbetet och en kommunövergripande resursgrupp samordna kommunenens stadsdelsutveckling i samarbete med boende och lokala aktörer. Se kontaktuppgifter till höger.


Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-torsdag 07.45-16.30
Fredag 07.45-16.00

Besökstid Torshälla
Måndag-fredag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00
Lunchstängt 12.00-13.00

Telefontid
Måndag-fredag 07.30-17.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Östra Torget, Brogatan 13, Torshälla

Helena Andersson Tsiamanis
Utvecklare